Axactor Group acquires large portfolio of consumer forward flow claims in Italy

Oslo, 19th June 2018 Axactor has entered 3 new forward flow agreements including a significant forward flow with a financial institution in Italy. The portfolios cont...

Read More

Oslo Børs - AXA01 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 15.06.2018

Oslo 14 June 2018 - Lånets navn / Issue name: Axactor AB 18/21 FRN EUR Ticker: AXA01 Instrument ID: 1304088 ISIN: NO0010819725 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: SE...

Read More

Oslo Børs - Axactor AB (publ) - Mottatt søknad om notering av obligasjonslån

Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av ISIN NO0010819725. Det følger av verdipapirhandelloven kapittel 5 at anvendelsesområde for informasjonsplikt gjelder fo...

Read More

Last update: 07 hours 33 mins ago

Share price (NOK)

25.895

Last change

-0.17%

Volume (thousands)

255.74

Ticker (Oslo Børs)

AXA

Marketcap (billion)

4.00

Scroll to top