Vastuullisuus

Axactor toimii ammattimaisesti, asiantuntevasti ja korkeaan eettiseen vaatimustasoon perustuen kaikessa toiminnassaan.

International 001

Jokainen meistä

Me uskomme, että vastuullisuus alkaa organisaation sisältä. Jokainen meistä, ylimmästä johdosta läpi koko organisaation, on vastuussa siitä, että liiketoimintamme on eettisesti kestävää ja yhteiskunnallisesti vastuullista.

Kulutusluottojen kanssa työskentely on ihmiskeskeistä liiketoimintaa. Työntekijöidemme vuorovaikutus niin asiakkaidemme kuin heidän asiakkaidensa kanssa perustuu rehellisyyteen, luottamukseen ja kunnioitukseen.

Nordic 001

Avoin ja läpinäkyvä

Kannustamme avoimeen keskusteluun sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa, jotta voimme varmistaa toimintamme määräystenmukaisuuden ja tukeaksemme läpinäkyvyyttä. Kaikki työntekijämme perehdytetään perusteellisesti Axactorin toimintaperiaatteisiin ja he tietävät, miten toimia, jos havaitsevat Axactorin menettelytavoista poikkeavaa toimintaa. Axactor toimii päättäväisesti ja parhaisiin käytäntöihin perustuen ihmisoikeuksiin, työsuhteisiin, työyhteisön toimintaan ja ulkoisten sidosryhmien kohtaamiseen liittyvissä tilanteissa.

People 005

Korkea eettinen vaatimustaso

Axactor toimii ammattimaisesti, asiantuntevasti ja korkeaan eettiseen vaatimustasoon perustuen kaikessa toiminnassaan. Axactorin perustavanlaatuinen sitoutuneisuus perustuu ydinarvoihimme ja tapaamme toimia.

Axactor noudattaa asiaankuuluvia lakeja ja säännöksiä, ja toimii eettisesti kestävällä ja yhteiskunnallisesti vastuullisella tavalla. Tämä kaikki, yhdistettynä visioomme ja yrityksemme perusperiaatteisiin, luo pohjan yrityksemme yhteiskuntavastuulle.

Arvomme

Arvomme luovat pohjan sille, keitä olemme, mitä puolustamme ja miten toimimme. Arvomme määrittelevät liiketoimintamme perustan ja tapamme tehdä yhteistyötä kollegoiden, yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja velallisten kanssa.

Keskeiset arvomme ovat intohimo, luottamus ja proaktiivisuus. Kun laajennamme toimintaamme uusille markkinoille, rekrytoimme uusia ihmisiä ja kohtaamme uusia haasteita, arvomme opastavat meitä päivittäisessä päätöksenteossa ja toiminnassa.

Intohimo

Meillä on intohimoa ja asiantuntemusta alallamme.

Luottamus

Toimimme rehellisesti, luomme luottamusta ja rakennamme kestäviä suhteita.

Proaktiivisuus

Kohtaamme ennakoivasti tulevaisuuden odotukset.