One Off

Technology 008

NPL står för Non Performing Loans och är fordringar från banker och finansinstitut där krediten av olika anledningar är uppsagd. Forward Flow betyder att fordringarna överlåts löpande (ofta månadsvis) för att drivas vidare i ett inkassobolags regi. Genom att sälja, ökar kassaflödet och du behöver inte ha stora mängder bundet kapital.

Priset beror på fordringens ålder och kvalitet. Axactor kan köpa hela eller delar av dina skulder. Vi analyserar skulden och ger ett erbjudande om vad vi kan betala för den. Du får mervärde och kassaflöde och gäldenären får nya betalningsalternativ.

Axactor har en väl fungerande integrationsprocess av nya portföljer som säkerställer att portföljerna snabbt kommer i produktion. Så fort ärendena har överförts till Axactor påbörjar våra erfarna medarbetare bearbetningen.

Finance 021

One-off

Ostamme pankeilta ja rahoituslaitoksilta kertakauppana erääntyneitä kuluttajasaatavakantoja. Portfoliot voivat olla eri ikäisiä ja kokoisia – hinnoittelu tapahtuu laadun arvioinnin perusteella.

Finance 006

Forward flow

Kun perintään siirtyneet saatavat halutaan myydä viiveettä heti erääntymisen jälkeen, puhutaan jatkuvan kaupan sopimuksesta. Kaupankohde sovitaan ja hinnoitellaan laadun perusteella aina erikseen. Sopimus kestää yleensä 12 kuukautta, mutta olemassa on myös muita sopimusmalleja.

Various 004

Varför Axactor?

Axactor har en unik position när det gäller finansiering av fordringsköp och system för hantering av stora mängder förfallna skulder. Ett samarbete med Axactor kommer att upplevas som enkelt och förutsägbart. När portföljen har skickats till Axactor betalas pengarna ut på den avtalande bankdagen. Du erhåller då kapital som du kan använda för att investera i ytterligare tillväxt och värdeskapande kärnuppgifter.

Fördelar för dig som kund

Frigör kapital

Genom att sälja frigör du kapital som kan användas för att skapa värde. Pengarna överförs den överenskomna bankdagen.

Kontroll över förlustavsättningar

Du får kontroll över förlustavsättningar i portföljen som förenklar budgetprocessen under avtalsperioden.

Frigör resurser

Du slipper att följa upp obetalda krediter och fordringar från inkassobolag. Du kan fokusera på vad du vill, vi tar över all hantering.

Är du intresserad av våra tjänster? Hör av dig!

Heidi Piispanen

Country Manager

heidi.piispanen@axactor.com