Fordringsköp

Har du behov att frigöra kapital kan det vara en bra idé att sälja sina fordringar. Axactor kan köpa hela eller delar av din förfallna låneportfölj.

Technology 008

Önskar du att frigöra kapital?

Om du har behov att frigöra kapital och resurser kan det vara en bra idé att sälja dina fordringar. Axactor kan köpa hela eller delar av din förfallna låneportfölj. Vi köper nuvarande fordringar (forward flow) och större engångsköp (one off) – du väljer vad som passar dig bäst. Genom att sälja ökar kassaflödet och du behöver inte ha stora mängder kapital bundna i icke presterande.

Various 004

Varför Axactor?

Axactor har en unik position när det gäller finansiering av fordringsköp och system för hantering av stora mängder förfallna skulder. Ett samarbete med Axactor kommer att upplevas som enkelt och förutsägbart. När portföljen har skickats till Axactor betalas pengarna ut på den avtalande bankdagen. Du erhåller då kapital som du kan använda för att investera i ytterligare tillväxt och värdeskapande kärnuppgifter.

Fördelar för dig som kund

Frigör kapital

Genom att sälja frigör du kapital som kan användas för att skapa värde. Pengarna överförs den överenskomna bankdagen.

Kontroll över förlustavsättningar

Du får kontroll över förlustavsättningar i portföljen som förenklar budgetprocessen under avtalsperioden.

Frigör resurser

Du slipper att följa upp obetalda krediter och fordringar från inkassobolag. Du kan fokusera på vad du vill, vi tar över all hantering.

Vill du komma i kontakt med oss för att höra mer om vad vi kan göra för dig och ditt företag? Vi är redo när du är.