Frågor och svar

Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får.

Om du inte hittar svaret på det du letar efter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp. Tveka inte att höra av dig, vi är här för dig.

Varför har jag fått brev från er?

Är det första gången du har fått ett brev från oss beror det på att du missat att betala en räkning eller amortering hos ett företag som överlämnat inkassoärendet till oss.

Jag har fått brev från er via Kivra

Axactor är anslutna till den digitala brevlådan Kivra. Om du är ansluten till dem kan du få brev från oss via Kivra. Avisering om att du fått ett digitalt brev kommer via mejl och via en push-notis om du har laddat ner Kivras app.

Vill du hellre ha vanlig post kan du enkelt avregistrera Axactor som avsändare när du är inloggad i Kivra.

Jag vill betala, hur gör jag?

När du betalar är det viktigt att du använder korrekta uppgifter så att din betalning registreras i rätt ärende. Logga in på "Mitt Axactor" för att se detaljerna i ditt ärende och betala. Du kan logga in med Mobilt BankID eller BankID och betala via Swish eller Trustly. Vill du inte logga in så använd Quick Pay!

Jag har inget BankID, kan jag ändå betala?

Du kan betala genom att använda referensnumret och bankgironummer som står i brevet som vi har skickat till dig. Du kan även använda Quick Pay! på vår hemsida för att snabbt hantera din betalning. Du behöver då inte vara inloggad men måste ha tillgång till ditt referensnummer. Har du frågor om ditt ärende är du välkommen att kontakta oss.

Jag kan inte betala hela skulden på en gång, vad gör jag?

Var lugn, vi hjälper dig! Många gånger finns det möjlighet att upprätta en avbetalningsplan. Bästa sättet att ansöka om detta är genom att logga in på "Mitt Axactor". Där fyller du i hur mycket du kan betala per månad. Du får därefter en bekräftelse om ditt förslag är godkänt eller om vi måste titta på ditt förslag manuellt.

Det kan vara bra att veta att när du gör upp en avbetalningsplan tillkommer det en uppläggningsavgift 170 kr samt en avgift på 60 kr per avisering.

Behöver jag meddela er när jag betalat?

Nej, det behöver du inte. Så fort vi fått fullbetalning stänger vi ditt ärende. Du kan följa statusen på "Mitt Axactor".

Tänk på att det tar 1-3 bankdagar innan din betalning når oss och inte förrän då anses den som gjord. Med andra ord bör du betala några dagar innan sista betalningsdag för att vara säker på att pengarna är hos oss i tid.

Om du har betalat enligt ursprungsfakturan måste du ändå betala inkassokostnaden och eventuell dröjsmålsränta om du har hunnit få det. Hela betalningsbeloppet ser du på "Mitt Axactor".

Jag kan inte betala just nu, vad gör jag?

Kontakta oss så kan vi diskutera en lösning och undvika att ditt ärende går vidare i inkassoprocessen med fler avgifter som följd. I de flesta fall kan vi komma överens om uppskjutet betalningsdatum eller om en amorteringsplan med månadsinbetalningar.

Vad händer om jag inte betalar?

Om du inte betalar skulden inom angiven tid och med rätt belopp, eller inte tar kontakt med vår kundtjänst för att hitta en lösning, går ärendet vidare i inkassoprocessen. Det innebär att vi kan komma att skicka ditt ärende till Kronofogden.

Tänk på att kostnaderna stiger hela tiden och att dröjsmålsräntans belopp ökar. Följden kan också bli att du får en betalningsanmärkning.

Vad gäller om jag redan har betalat avin innan inkassokravet kom?

Har din betalning bokförts hos oss samma dag som inkassokravet är skickat (utskriftsdatumet) eller senare är du skyldig att betala inkassokostnaden.

Hur hittar jag information om mitt ärende hos er?

Genom att logga in på "Mitt Axactor" kan du få detaljerad information och status i ditt ärende. Du kan också betala eller kontakta oss den vägen – snabbt och enkelt.

Hur vet jag om mitt ärende är avslutat?

Det tar normalt 1-3 bankdagar innan din betalning når oss. Om du har betalat hela beloppet och enligt inkassokravet i tid avslutas ärendet så snart vi bokfört din betalning.

Hur gör jag för att ansöka om registerutdrag enligt GDPR?

För att ansöka om ett registerutdrag som innehåller information om dina personuppgifter och om hur vi behandlar dem behöver du kontakta dataskydd@axactor.com.

Jag har fått ett kravbrev som inte stämmer, vad ska jag göra?

Logga in på "Mitt Axactor" eller kontakta kundservice så fort som möjligt och förklara vad som har blivit fel. Vi reder ut problemet och pausar ärendet under tiden och håller dig uppdaterad genom "Mitt Axactor".

Jag får brev som inte är mina, vad ska jag göra?

Om du får brev som inte är dina kan personen som brevet är adresserad till vara folkbokförd på din adress. Kontakta kundservice så undersöker vi saken vidare.

Hur gör jag om brevet innehåller felaktiga personuppgifter?

Anser du att någon uppgift om dig är felaktig har du rätt att kontakta oss och begära att uppgiften rättas eller raderas. Kontakta då dataskydd@axactor.com och berätta för oss varför du anser att denna skall ändras eller raderas.

Jag har fått brev från Kronofogden, varför och vad händer nu?

Om du har fått ett inkassokrav som du inte har betalat kan ditt ärende komma att skickas till Kronofogden. Betalas däremot skulden direkt, inklusive de kostnader som lagts till, återkallar vi ärendet från Kronofogden och avslutar ärendet.

Bra att veta är att myndigheterna tar betalt för sitt arbete genom olika avgifter och de vanligaste är:

  • Ansökan om betalningsföreläggande 300 kr, Kronofogden
  • Utmätning 600 kr per år, Kronofogden

Enligt

lag har även den som har en fordran, exempelvis vi, rätt att täcka sina

merkostnader som en utebliven betalning innebär. Detta betyder att om

man inte betalar i tid så kan skulden växa ytterligare.

De vanligaste lagstadgade arvodena är:

  • Betalningspåminnelse 60 kr
  • Inkassokrav 180 kr
  • Ansökan om betalningsföreläggande 380 kr
  • Amorteringsplan 170 kr
  • Aviseringsavgift för amorteringsplan 60 kr
  • Förseningsersättning 450 kr (gäller endast företag och offentlig sektor)

Vad gäller angående dröjsmålsränta?

Har du inte avtalat något specifikt om dröjsmålsränta kan fordringsägaren debitera gällande referensränta. Dröjsmålsräntan kan vara högre om det avtalats innan. Fordringsägaren har rätt att debitera annan dröjsmålsränta för de fall där det avtalats.

Vad gäller angående betalningspåminnelser?

Fordringsägaren har ingen skyldighet att skicka betalningspåminnelse vid betalningsförsummelse innan inkassokrav skickas. Det är därför helt i sin ordning om du erhållit ett inkassokrav utan att tidigare ha fått en betlaningspåminnelse.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter med stor respekt då vi prioriterar din integritet. Vi hanterar dina personuppgifter för att på ett effektivt sätt uppnå betalning, annan fullgörelse eller verkställighet och för att kunna bedriva vår verksamhet i övrigt. För dessa ändamål behandlar vi bl.a. uppgifter om vem du är, dina kontaktuppgifter samt din ekonomiska situation och betalningshistorik.

Vid behandlingen av dina personuppgifter under inkassoprocessen är Axactor Sweden AB personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Du har därav en rad rättigheter vilka du kan läsa om i vår integritetspolicy. Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som framgår av Integritetspolicyn ber vi dig att kontakta oss.

Telefon: 031-383 38 00

E-post: dataskydd@axactor.com

Brev: Axactor Sweden AB, Nordstadstorget 6, 411 05 Göteborg

Synpunkter och klagomål

Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med de lagar och regler som åligger Axactor. Det innebär bl.a. att vi inom ramen för vår inkassoverksamhet följer Datainspektionens allmänna råd om tillämpningen av inkassolagen. Vi värnar om att hantera ditt ärende på ett korrekt och omsorgsfullt sätt och vi vill gärna höra dina synpunkter om du inte skulle vara nöjd av vår hantering av ditt ärende så vi kan förbättra våra tjänster och service.

Om du skulle ha eventuella invändningar mot den skuld vi gör gällande eller om du vill ha hjälp med att upprätta en eventuell amorteringsplan ber vi dig i första hand kontakta vår kundservice.

För de fall du ändå inte är nöjd med handläggningen av ditt ärende eller har synpunkter tar vi tacksamt emot det. Logga in på Mina Sidor och välj Kontakta Oss. Beskriv så utförligt och sakligt som möjligt vad du är missnöjd med och vad du anser är felaktigt.

Så snart vi har erhållit dina synpunkter eller klagomål behandlar vi ärendet i enlighet med vår klagomålspolicy. Det innebär att vi kommer att hantera ditt ärende skyndsamt och sakligt av någon annan person än den som hanterat ditt ärende hos oss från början. Så snart vi har fattat beslut om vår ståndpunkt i frågan återkommer vi till dig.

Svarade vi inte på din fråga? Välkommen att ta kontakta med oss. Vi hjälper dig gärna!

Kundservice

031-383 38 00