Forward Flow

Löpande köp av fordringar.

NPL står för Non Performing Loans och är fordringar från banker och finansinstitut där krediten av olika anledningar är uppsagd. Forward Flow betyder att fordringarna överlåts löpande (ofta månadsvis) för att drivas vidare i ett inkassobolags regi. Genom att sälja, ökar kassaflödet och du behöver inte ha stora mängder bundet kapital.

Priset beror på fordringens ålder och kvalitet. Axactor kan köpa hela eller delar av dina skulder. Vi analyserar skulden och ger ett erbjudande om vad vi kan betala för den. Du får mervärde och kassaflöde och gäldenären får nya betalningsalternativ.

Axactor har en väl fungerande integrationsprocess av nya portföljer som säkerställer att portföljerna snabbt kommer i produktion. Så fort ärendena har överförts till Axactor påbörjar våra erfarna medarbetare bearbetningen.

Är du intresserad av våra tjänster? Hör av dig!

Lisa Sohtell

Country Manager

073-535 56 91