Integritetspolicy

På vilket sätt interagerar du med oss?

Eftersom vi behandlar olika kategorier av personuppgifter och av olika anledningar beroende på vad du har för relation till oss har vi valt dela upp våra integritetspolicyer samt informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter beroende på vilket förhållande du har till oss enligt nedan:

Integritetspolicy och information om behandling av dina personuppgifter om du har en skuld till oss eller till vår kund som vi agerar ombud för

Integritetspolicy och information om behandling av dina personuppgifter för det fall du är en potentiell, befintlig eller tidigare kund, samarbetspartner eller leverantör, representerar en myndighet, är arbetssökande eller är någon annan som interagerar med oss

Kontakta oss gärna

Personuppgiftsansvarig

Legal & Compliance Director

dataskydd@axactor.com