Våra tjänster

Har du behov att frigöra kapital kan det vara en bra idé att sälja dina fordringar. Axactor kan köpa hela eller delar av din förfallna låneportfölj.

Forward Flow

Löpande köp av fordringar.

Läs mer

One Off

Engångsköp av portföljer.

Läs mer

1

Önskar du att frigöra kapital?

Om du har behov att frigöra kapital och resurser kan det vara en bra idé att sälja dina fordringar. Axactor kan köpa hela eller delar av din förfallna låneportfölj. Vi köper nuvarande fordringar (forward flow) och större engångsköp (one off) – du väljer vad som passar dig bäst. Genom att sälja, ökar kassaflödet och du behöver inte ha stora mängder bundet kapital.

Urban 017

Varför Axactor?

Axactor har en unik position när det gäller finansiering av fordringsköp och system för hantering av stora mängder förfallna skulder. Ett samarbete med Axactor kommer att upplevas som enkelt och förutsägbart. När portföljen har skickats till Axactor betalas pengarna ut på den avtalande bankdagen. Du erhåller då kapital som du kan använda för att investera i ytterligare tillväxt och värdeskapande kärnuppgifter.

Fördelar för dig som säljare

Skapa värde

Genom att sälja frigör du kapital som kan användas för att skapa värde. Axactor tar över ansvaret för rapportering och tillhandahållandet av portföljen.

Ta kontroll

Du får kontroll över förlustavsättningar i portföljen som förenklar budgetprocessen under avtalsperioden.

Frigör resurser

Du slipper att följa upp obetalda krediter och fordringar från inkassobolag. Du kan fokusera på vad du vill, vi tar över all hantering.

Är du intresserad av våra tjänster? Hör av dig!

Lisa Sohtell

Country Manager

073-535 56 91