Om oss

Vi ligger i framkant av utvecklingen och har under flera års tid byggt en verksamhet med smarta system och digitala verktyg, som optimerar och effektiviserar inkasseringen. Vårt fantastiska team har många års erfarenhet från branschen avseende IT, portföljvärdering, operationella processer samt affärsutveckling, detta ombesörjer att ni får en kvalitativ hantering genom hela försäljningsprocessen men också en partner som vet vikten av att förvalta ert varumärke på bästa sätt.

Various 004

Vilka vi är

Axactor är framtidens inkassoföretag, med verksamhet i sex europeiska länder och börsnoterade på Oslobörsen. Vi har en meritlista med god tillväxt, en stark finansiell ställning och söker ständigt nya möjligheter att växa på nya och befintliga marknader. Sedan starten 2015 har vi vuxit snabbt till att bli en av de främsta leverantörerna i Europa och våra ambitioner är höga. Vi är engagerade i att hitta hållbara lösningar och arbetar hårt för att leverera med hög kvalitet i alla led.

Various 013

Vad vi tror på

Vi på Axactor är vi övertygade om att inkassobranschen har en viktig roll i samhället. I en bransch som av många uppfattas som långsam och rigid vill vi vara tillgängliga och stå för energi. Vi tror på stark kompetens och förståelse för våra kunders leveranser. Vårt mål är att ligga i framkant av utvecklingen med smarta system och användarvänliga digitala lösningar.

Urban 009

Vad vi gör

Som en utmanare i inkassobranschen har vi skapat oss ett avtryck genom att tillhandahålla innovativa, kostnadseffektiva och smarta IT-lösningar. Lösningar som vi menar revolutionerar branschen. Vi utvecklar ständigt våra IT-system och skapar digitala lösningar som skall förenkla för företag att få betalt. Det handlar om nya portaler för företagens kunder och nya vägar att förenkla information, men också smarta lösningar för betalning som vår Quick Pay lösning. Ett annat exempel är vår IT-plattform som är särskilt utformad för att ge stordriftsfördelar och maximal effektivitet för våra kunder. Vi är inte fast i traditionella arbetsmetoder utan fokuserar på en effektiv och framåtlutad organisation anpassad för framtiden.

Finance 018

Vad vi har gjort

Under åren vi byggt Axactor, har vi investerat i ett antal större portföljer, onboardat flertalet stora banker som kunder, byggt och implementerat processer och rutiner, utvecklat betallösningar och kundportaler, rekryterat, expanderat, analyserat för att hela tiden sträva mot vårt mål; att bli industry benchmark inom Bank och Finans, något som vi också har lyckats med.

Våra värderingar

Våra värderingar speglar hur vi arbetar och bemöter våra kollegor, samarbetspartners, kunder och gäldenärer. Våra kärnvärden är passion, trust och proactive. När vi expanderar till nya marknader, rekryterar nya talanger och möter nya möjligheter guidar våra värderingar oss i våra val och handlingar varje dag.

Passion

Vi är passionerade med stor kunskap från branschen.

Trust

Vi agerar med integritet, skapar tillit och bygger långsiktiga relationer.

Proactive

Vi är proaktiva och tar oss an framtida förväntningar.

Nordic 025

Vår strategi

Vi är specialiserade på portföljköp, kredithantering och inkasso i Europa och har en tydlig strategi för tillväxt.

Vi har verksamhet i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Spanien och Italien. Från vår hemmabas i Norden har vi en ambitiös Pan-europeisk tillväxtstrategi som riktar sig mot sunda marknader för att äga och driva in icke presterande lån (NPL). Denna marknad beräknas uppgå till ca 1 000 miljarder euro i hela Europa, vilket ger betydande möjligheter för Axactors framtida expansion.

Axactor har byggt en solid grund för fortsatt tillväxt och har en stark finansiell ställning. Vi ser kontinuerligt efter nya tillväxtmöjligheter på nya och befintliga marknader där det finns ett regulatoriskt ramverk på plats och där det finns en mognad för nästa generation av kredithanteringslösningar. Konsolidering är också en del av vår tillväxtstrategi. Vi tror att kombinationen med Axactors plattform för kredithantering och vår förmåga att investera och leverera marknadsledande, digitala lösningar gör oss till en attraktiv partner för företag som inte själva har tillräckligt med egna resurser för att realisera sin fulla potential.