Om oss

Axactor har sedan starten 2015 hjälpt banker, finansiella institutioner och människor att hantera sina skulder. Vi gick in i branschen med smarta digitala lösningar och blev snabbt en av de 10 främsta leverantörerna av kredithantering i Europa. Vi har haft en fantastisk resa dit vi är idag, men det är bara början.

People 010

Vilka vi är

Axactor är framtidens inkassoföretag, med verksamhet i sex europeiska länder och börsnoterade på Oslobörsen. Vi har en meritlista med god tillväxt, en stark finansiell ställning och söker ständigt nya möjligheter att växa på nya och befintliga marknader. Sedan starten 2015 har vi vuxit snabbt till att bli en av de 10 främsta leverantörerna i Europa och våra ambitioner är höga. Vi är engagerade i att hitta hållbara lösningar för våra kunder och gäldenärer och arbetar hårt för att leverera med hög kvalitet i alla led.

Various 002

Vad vi tror på

Vi på Axactor är vi övertygade om att inkassobranschen har en viktig roll i samhället. Vi hjälper människor i svår ekonomisk situation, men först och främst hjälper vi hårt arbetande företag att få betalt. I en bransch som av många uppfattas som långsam och rigid vill vi vara tillgängliga och stå för energi. Vi tror på stark kompetens och förståelse för våra kunders leveranser. Vårt mål är att ligga i framkant av utvecklingen med smarta system och användarvänliga digitala lösningar.

Various 010

Vad vi gör

Som en utmanare i inkassobranschen har vi skapat oss ett avtryck genom att tillhandahålla innovativa, kostnadseffektiva och smarta IT-lösningar. Lösningar som vi menar revolutionerar branschen. Vi utvecklar ständigt våra IT-system och skapar digitala lösningar som skall förenkla för företag att få betalt. Det handlar om nya portaler för företagens kunder och nya vägar att förenkla information, men också smarta lösningar för betalning som vår Quick Pay lösning. Ett annat exempel är vår IT-plattform som är särskilt utformad för att ge stordriftsfördelar och maximal effektivitet för våra kunder. Vi är inte fast i traditionella arbetsmetoder utan fokuserar på en effektiv och framåtlutad organisation anpassad för framtiden.

Finance 017

Vad vi har gjort

Vi har förvärvat stora kreditportföljer samt vunnit betydande inkassoavtal med några av de mest ansedda bankerna i Sverige och Norden.

I Sverige har Axactor sedan starten vuxit till en fullserviceleverantör som arbetar hårt med att utveckla inkassoprocesserna för att passa den svenska marknaden. Axactor Sverige har ca 70 anställda med kontor i Göteborg.

Våra värderingar

Våra värderingar speglar hur vi arbetar och bemöter våra kollegor, samarbetspartners, kunder och gäldenärer. Våra kärnvärden är passion, trust och proactive. När vi expanderar till nya marknader, rekryterar nya talanger och möter nya möjligheter guidar våra värderingar oss i våra val och handlingar varje dag.

Passion

Vi är passionerade med stor kunskap från branschen.

Trust

Vi agerar med integritet, skapar tillit och bygger långsiktiga relationer.

Proactive

Vi är proaktiva och tar oss an framtida förväntningar.

Urban 005

Vår strategi

Vi är specialiserade på portföljköp, kredithantering och inkasso i Europa och har en tydlig strategi för tillväxt.

För närvarande har vi verksamhet i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Spanien och Italien. Från vår hemmabas i Norden har vi en ambitiös Pan-europeisk tillväxtstrategi som riktar sig mot sunda marknader för att äga och driva in icke presterande lån (NPL). Denna marknad beräknas uppgå till ca 1 000 miljarder euro i hela Europa, vilket ger betydande möjligheter för Axactor’s framtida expansion.

Axactor har byggt en solid grund för fortsatt tillväxt och har en stark finansiell ställning. Vi ser kontinuerligt efter nya tillväxtmöjligheter på nya och befintliga marknader där det finns ett regulatoriskt ramverk på plats och där det finns en mognad för nästa generation av kredithanteringslösningar. Konsolidering är också en del av vår tillväxtstrategi. Vi tror att kombinationen med Axactor’s plattform för kredithantering och vår förmåga att investera och leverera marknadsledande, digitala lösningar gör oss till en attraktiv partner för företag som inte själva har tillräckligt med egna resurser för att realisera sin fulla potential.