One Off

Engångsköp av portföljer.

NPL står för Non Performing Loans och är fordringar från banker och finansinstitut där krediten av olika anledningar är uppsagd. I en One Off görs en engångsförsäljning av en större portfölj innehållande fordringar.

Priset beror på fordringens ålder och kvalitet. Genom att sälja, ökar kassaflödet och du behöver inte ha stora mängder bundet kapital. Axactor kan köpa hela eller delar av dina skulder. Vi analyserar skulden och ger ett erbjudande om vad vi kan betala för den. Du får mervärde och kassaflöde och gäldenären får nya betalningsalternativ.

Axactor har en väl fungerande integrationsprocess av nya portföljer som säkerställer att portföljerna snabbt kommer i produktion. Så fort ärendena har överförts till Axactor påbörjar våra erfarna medarbetare bearbetningen.

Är du intresserad av våra tjänster? Hör av dig!

Lisa Sohtell

Country Manager

073-535 56 91