Snabbkurs i inkasso

Detta är några av begreppen som vi, och branschen använder oss av.

Om du inte hittar svaret på det du letar efter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp. Tveka inte att höra av dig, vi är här för dig.

Betalningspåminnelse

Betalningspåminnelsen skickas av ett företag som inte har fått betalt för en faktura. I betalningspåminnelsen får du meddelande om att förfallodatumet har passerat. I påminnelsen ingår uppgifter om den ursprungliga fakturan. Där finns också instruktioner om hur du betalar. Fordringsägaren har i detta skede rätt att debitera en påminnelseavgift såvida detta har avtalats.

Kostnader: dröjsmålsränta samt påminnelseavgift (60 kr).

Ingen betalningsanmärkning ännu.

Inkassokrav

Om fakturan och inte heller betalningspåminnelsen har betalats, går
ärendet vidare i processen och ett inkassokrav skickas ut. Det görs
normalt från ett inkassobolag i egenskap av ombud för fordringsägaren
eller på grund av att en fordringsägare överlåtit fordran till
inkassobolaget, till exempel oss på Axactor. Inkassokravet innehåller
bl.a. vad som fordras i form av kapitalbelopp, dröjsmålsränta och
kostnader.

Kostnader: dröjsmålsränta, ev. obetald
påminnelseavgift (60 kr), ev. obetald avgift för avbetalningsplan (170
kr), aviavgift (60 kr/st), inkassoavgift (180 kr).

Ingen betalningsanmärkning ännu.

Betalningsföreläggande

Om du fortfarande inte betalar det belopp som framgår av inkassokravet, eller hör av dig till kundservice om ärendet, är det mycket vanligt att en ansökan görs om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. För de fall där utslag meddelas är du betalningsskyldig för aktuell skuld. Kronofogden informerar dig skriftligen om ansökan om betalningsföreläggande.

Kostnader: Vid betalningsföreläggande tillkommer, förutom ursprungsfordran jämte dröjsmålsränta och kostnader från inkassoprocessen, ytterligare kostnader på 300 kr vilket avser ansökningsavgiften till Kronofogden samt 380 kr vilket avser ombudsarvode.

För de fall där ansökan om betalningsföreläggande görs gentemot ett företag får ett företag genom denna handling en betalningsanmärkning. Denna finns vanligtvis kvar hos kreditupplysningsföretagens register i fem år.

För privatpersoner ger detta steg fortfarande ingen betalningsanmärkning.

Utslag

Om fullständig betalning eller invändning inte inkommer fastställs skulden genom ett utslag. Utslaget vinner laga kraft efter 30 dagar. Om betalningsföreläggandet bestrids kan ärendet komma att överlämnas till tingsrätt för att fastställa skulden. Detta medför ytterligare kostnader i form av rättegångskostnader.

Om Kronofogden meddelar ett utslag mot en privatperson får denne en betalningsanmärkning som registreras hos kreditupplysningsföretagen. Denna finns vanligtvis kvar hos kreditupplysningsföretagens register i tre år.

Verkställighet

För de fall där en skuld fastställts genom utslag hos Kronofogdemyndigheten eller genom dom i domstol kommer Kronofogden informera dig om verkställigheten och dess innebörd samt vilka deras kontaktpersoner är.

Tillkommande kostnad: 600 kr per år.

Svarade vi inte på din fråga? Välkommen att ta kontakta med oss. Vi hjälper dig gärna!

Kundservice

031-383 38 00