Nyheter och media

Det senaste från Axactor

Technology 003

06 juni 2019

Axactor Sverige

Axactor i Sverige tecknar nytt forward flow-avtal med Lendify

Technology 001

30 april 2019

Axactor Sverige

Axactor i Sverige erhåller engångsportfölj från en befintlig forward flow-kund

1

2

3

4

Mediakontakt:

Lisa Sohtell

Country Manager

073-535 56 91

lisa.sohtell@axactor.com