26 September 2017, 13:41 CEST

Axactor Group

Stock notice

Axactor AB - Kommuniké från extra bolagsstämma / Extraordinary General Meeting

Extra bolagsstämma i Axactor AB (publ) har hållits i MAQS Advokatbyrås lokaler på Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm den 26 september 2017.

Till ordförande vid stämman valdes advokat Patrik Essehorn.

Ny styrelseledamot i Axactor AB (publ)

Stämman fattade bland annat beslut om att välja Haralad Thorstein till ny styrelseledamot. Haralad Thorstein ersätter tidigare styrelseledamoten Dag Strømme.

Alla beslut var enhälliga.

Vid den extra bolagsstämman var 212 897 800 aktier representerade direkt eller genom fullmakt, motsvarande 15,75 % av totalt 1 352 088 769 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Geir Johansen, CFO & Investor Relations, Axactor
Telefon: +4747710451
E-post: geir.johansen@axactor.com

www.axactor.com

Denna information är sådan som Axactor AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2017, klockan 13:40.