27 August 2020, 02:58 CEST

Axactor Group

Stock notice

Flaggemelding

Torstein Tvenge har i dag kjøpt 1-en mill aksjer i Axactor og innehar etter dette 9-ni mill aksjer. Titas Eiendom a/s, et selskap kontrollert av Torstein Tvenge, har i dag kjøpt 371.450 aksjer i Axactor og innehar etter kjøpet 1-en mill aksjer. Kjøpene medfører at Torstein Tvenge med Titas Eiendom har en eierandel i Axactor utgjørende 5,394%.