01 February 2017, 08:06 CET

Axactor Group

Stock notice

Flaggemelding Axactor AB

Fond forvaltet av Storebrand Asset Management AS har

31.januar 2017 solgt 3 000 000 aksjer i Axactor AB.

Etter salget eier fondene 60 867 697 aksjer i

selskapet ,tilsvarende 4,96 % av den registrerte

aksjekapitalen.