23 January 2017, 16:45 CET

Axactor Group

Stock notice

Flaggemelding Axactor AB

Fond forvaltet av Storebrand Asset Management AS har

23.januar 2017 kjøpt 2 177 878 aksjer i Axactor AB.

Etter kjøpet eier fondene 62 405 775 aksjer i

selskapet ,tilsvarende 5,09 % av den registrerte

aksjekapitalen.