23 December 2016, 15:09 CET

Axactor Group

Stock notice

Flaggemelding Axactor AB (AXA NO)

Fond forvaltet av DNB Asset Management AS har i dag ,

23.12.2016 , kjøpt 432.062 aksjer i Axactor AB (AXA NO)

.

Fond forvaltet av DNB Asset Management AS eier etter

dette 61.890.225 aksjer i Axactor AB som utgjør en

eierandel på 5.05% av utstedte aksjer i selskapet.