26 February 2020, 08:08 CET

Axactor Group

Stock notice

Flaggemelding Axactor SE

Etter emisjon i Axactor SE utgjør nytt antall totalt utstedte aksjer 185,395,464.

Fond forvaltet av DNB Asset Management A/S eier 8 622 328 aksjer i Axactor SE som utgjør en eierandel på 4.65% av totalt utstedte aksjer i selskapet.