06 February 2018, 16:33 CET

Axactor Group

Stock notice

Flagging

Fond forvaltet av Alfred Berg Kapitalforvaltning har kjøpt 3 500 000 aksjer i Axactor AB 6.Feb 2018.

Fond forvaltet av Alfred Berg Kapitalforvaltning eier

79 065 731 aksjer i selskapet etter dagens kjøp, tilsvarende 5,21% av utestående aksjer.

Alfred Berg Kapitalforvaltning