14 August 2017, 10:03 CEST

Axactor Group

Stock notice

Flagging

Fond forvaltet av Alfred Berg Kapitalforvaltning eier 69

390 731 aksjer i Axactor AB.

I følge dagens melding fra selskapet vil antall aksjer i

selskapet øke til 1.516 millioner når den pågående

emisjonen er registrert. Eierandelen til fond forvaltet av

Alfred Berg Kapitalforvaltning vil dermed falle til 4,58

prosent.

Oslo 14. august