26 March 2020, 16:37 CET

Axactor Group

Stock notice

Flagging Axactor

Fond forvaltet av Alfred Berg Kapitalforvaltning har solgt 1 790 309 aksjer i Axactor

26.Mars 2020.

Fond forvaltet av Alfred Berg Kapitalforvaltning eier 7 732 466 aksjer i selskapet etter dagens salg, tilsvarende 4,17% av utestående aksjer. Eierandel er beregnet av utestående 185 395 464 aksjer.

Alfred Berg Kapitalforvaltning