11 March 2022, 13:50 CET

Axactor Group

Stock notice

Interest Adjustment

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0011093718.

Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 15.03.2022 - 15.06.2022 er 5.35.

Ticker: ACR03

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)