08 April 2022, 13:47 CEST

Axactor Group

Stock notice

Interest Adjustment

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0010914666.
Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 12.04.2022 - 12.07.2022 er 7.
Ticker: ACR02

Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til
Obligasjonsavtalen.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee)