21 December 2016, 09:02 CET

Axactor Group

Stock notice

Krav om ekstraordinær generalforsamlingen i Axactor - styrevalg

Aksjeeiere som representerer mer enn 10 % av aksjene i Axactor AB har under henvisning til kapittel 7, § 13 i den svenske aktiebolagslagen bedt om at styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling for valg av nytt styre.