20 March 2019, 13:50 CET

Axactor Group

Stock notice

Meldepliktig handel

Det vises til verdipapirhandelloven § 4-2 om meldeplikt ved kjøp av aksjer.

Terje Mjøs Holding AS har i dag ca. kl 10.00 kjøpt 10.000 aksjer i Axactor SE notert på Oslo Børs hovedliste til en kurs av NOK 19.30. Terje Mjøs er primærinnsider i Axactor SE som styremedlem. Terje Mjøs Holding AS ved Terje Mjøs har etter denne transaksjonen 10.000 aksjer i Axactor SE.