14 September 2018, 14:54 CEST

Axactor Group

Stock notice

Notice to attend Extra ordinary General Meeting 2018 of Axactor SE

The Extraordinary General Meeting of the shareholders in Axactor SE will be held at 10.00 on October 17, 2018 at MAQS Advokatbyrå Stockholm, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, Sweden.

The summon to the Extra Ordinary General Meeting with the agenda and information regarding the recommendation from the Board of Directors, are enclosed with this notice.

The documents will also be available on the company's webpage www.axactor.com. Please note that the summon will not be sent by ordinary mail to shareholders unless explicitly requested by the individual shareholder.

The Board of Directors complete proposals will be available at the company in the company's office at Hovslagargatan 5B in Stockholm, Sweden, and will be published at the company's webpage no later than one month prior to the Extra Ordinary General Meeting, i.e. on September 17, 2018 at the latest. Copies of documents will, free of charge, be distributed upon request to the shareholders who have provided their postal address. The documents will also be available at the annual general meeting.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AXACTOR SE

Extra bolagsstämma i Axactor SE kommer att hållas kl. 10.00 den 17 oktober 2018 hos MAQS Advokatbyrå Stockholm, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm, Sverige.

Kallelse till bolagsstämman, inklusive dagordning samt styrelsens förslag till beslut, biläggs detta pressmeddelande.

Handlingarna kommer också att läggas upp på bolagets hemsida www.axactor.com. Vänligen notera att kallelsen inte kommer att skickas ut med brev med posten såvida detta inte uttryckligen begärts av en aktieägare.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på bolagets kontor på Hovslagargatan 5B i Stockholm, Sverige samt publiceras på bolagets hemsida senaste en månad före bolagsstämman, dvs. senast den 17 september 2018. Kopia av handlingarna kommer utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram och hållas tillgängliga på bolagsstämman.

Attachments

Notice to EGM 2018 (pdf)

Summons to EGM 2018 (pdf)