Cookie-erklæring

Denne Cookie-erklæringen gir deg informasjon om hvordan Axactor og våre datterselskaper («vi») bruker Cookies på våre nettsider. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at uttrykkene "nettsteder" og hjemmeside" viser til www.axactor.com og andre nettsteder Axactor drifter, som lenker til denne Cookie-erklæringen.

Behandling av personopplysninger ved bruk av Cookies (informasjonskapsler)

Dette nettstedet bruker Cookies som kan innebære behandling av personopplysninger. Vi anbefaler at du leser vår personvernerklæring som beskriver våre behandlingsaktiviteter og dine brukerrettigheter.

For mer informasjon om personvern, vennligst se vår personvernerklæring.