Go to top

Gå til toppen

Om oss

Axactor har siden 2015 hjulpet finansielle institusjoner, bedrifter og privatpersoner med kreditthåndtering. Vi kom inn i bransjen med smarte digitale løsninger og ble raskt en av topp 10 inkassoselskaper i Europa. Vi har hatt en fantastisk reise dit vi er i dag og dette er bare begynnelsen.

Hvem er vi?

Axactor er et nordisk basert «next-generation» innfordringsselskap med virksomhet i seks europeiske land. Vi har en solid vekst, er i en sterk finansiell posisjon og søker kontinuerlig etter nye muligheter til å vokse innenfor nye og eksisterende markeder. Siden oppstarten i 2015 har vi raskt tatt steget til å bli en av topp 10 leverandører av inkasso i Europa, og ambisjonene våre er høye.

Vi er opptatt av å finne bærekraftige løsninger for våre kunder og skyldnere og jobber hardt for å levere høy kvalitet i alle ledd.

Axactor Norway er medlem av Virke Inkasso.

Hva vi tror på

I Axactor er vi overbevist om at inkassovirksomheter spiller en viktig rolle i samfunnet. Vi hjelper mennesker i en vanskelig økonomisk situasjon med å finne løsninger, men først og fremst hjelper vi hardtarbeidende selskaper og finansielle institusjoner med å få betalt. I en bransje som av mange oppfattes som tradisjonell og lite innovativ, vil vi være tilgjengelige, proaktive og energiske. Vi tror på høy kompetanse og forståelse for våre kunders behov. Vårt mål er å være i forkant av utviklingen og aldri være redde for å ta i bruk smarte systemer og digitale verktøy.

Hva vi gjør

Som en utfordrer i inkassobransjen har vi gjort oss bemerket ved å tilby innovative, kostnadseffektive og smarte løsninger innen IT og drift. Løsninger vi tror vil revolusjonere bransjen. Vi utvikler kontinuerlig ny teknologi, IT-strukturer og digitale løsninger, og har bygget en teknologisk plattform som er spesielt utviklet for at vi enkelt kan skalere opp for neste generasjons inkassovirksomhet. Vi er ikke fastlåst i tradisjonelle arbeidsmetoder, men fokuserer på å bygge en effektiv og fremoverlent organisasjon tilpasset fremtiden.

Hva vi har gjort

Vi har kjøpt store porteføljer fra noen av de mest anerkjente bankene i Europa og Norden, og vi vinner betydelige kontrakter med kjente finansinstitusjoner. Vårt fokus har vært på markedet for usikrede Business to Consumer (B2C)-lån, men vi har også investert i porteføljer av sikrede, misligholdte lån (NPL).

Axactor Norway har over flere år utviklet et fleksibelt fakturaoppfølgings-produkt, hvor vi hjelper våre kunder fra distribusjon av faktura og gjennom hele inkasso-løpet, helt til pengene er på konto.

Våre verdier

Våre verdier definerer hvordan vi opererer i markedet og hvordan vi samhandler med våre kollegaer, samarbeidspartnere, kunder og debitorer. Våre kjerneverdier er Passion, Trust og Proactive. Når vi utvider til nye markeder, rekrutterer nye talenter eller møter nye utfordringer er det disse verdiene som daglig er våre ledestjerner for hvordan vi opptrer.

Passion

Vi er dedikerte og skaper suksess gjennom høy bransjekunnskap.

Trust

Vi opptrer med integritet, skaper tillit og bygger langsiktige relasjoner.

Proactive

Vi er proaktive og omfavner endringer for å møte fremtidige utfordringer.

Vår strategi

Axactor er spesialister på kjøp, administrasjon og innkreving av gjeld over hele Europa og har en klar strategi for videre vekst. Foreløpig er vi operative i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Italia og Spania. Fra vår base i Norden har vi en ambisiøs paneuropeisk vekststrategi som retter seg mot sunne markeder for å eie og kreve inn misligholdte lån (NPL). Dette markedet anslås å være på rundt 1 000 milliarder Euro over hele Europa, noe som gir betydelige muligheter for Axactors fremtidige ekspansjon.

Vi har etablert en solid oversikt over muligheter for vekst og har en sterk finansiell posisjon. Vi er kontinuerlig på jakt etter muligheter for å vokse i både nye og eksisterende markeder som har et regulatorisk rammeverk på plass, og som passer vår vekststrategi for neste generasjons inkassoselskap. Konsolidering er også en del av vår vekststrategi. Vi tror kombinasjonen med Axactors teknologiske plattform og vår evne til å investere og levere markedsledende, digitalt ledende løsninger, gjør oss til en attraktiv partner for bedrifter som mangler ressurser til å realisere deres fulle potensial.