Den gode kundeopplevelsen

Hver eneste dag er vi i Axactor i kontakt med mange bedrifter og privatpersoner med ulike problemstillinger og behov. Dialogen er gjennom flere forskjellige kanaler, men hovedsakelig benytter vi telefon, chat, e-post og våre kundeportaler.

God og personlig dialog er nøkkelen

En stor del av dialogen er med våre oppdragsgivere og kundenes kunder, og begge parter kan ofte være i en fortvilet situasjon.

Vår kunde har behov for at fakturaen skal bli betalt så raskt som mulig, da de selv har kostnader og fakturaer de skal betale, og kundens kunde har kanskje ikke penger tilgjengelig for å betale fakturaen som har forfalt. Dette kan fort bli en konfliktsituasjon som ikke har noen enkel løsning.

En av de viktigste tingene vi støtter oss til i disse situasjonene er våre verdier;

  • Passion
  • Trust
  • Proactive

Dette er ledestjerner vi tar med oss i vår jobb som rådgivere. Vi tar rollen som rådgiver seriøst, og er veldig bevisste på at vi er en profesjonell part som ønsker å finne løsninger. Et av grunnprinsippene vi har for vår kundebehandling er at vi skal behandle alle parter med respekt.

Våre kunder og kundens kunder skal føle at det er en god opplevelse å være i kontakt med oss. De skal få tydelige svar og god hjelp på veien mot en løsning. Om de ikke kjenner til alle delene i en inkasso-prosess, så skal vi være en god rådgiver og bidra med lettforståelige- og klare svar uten bruk av kompliserte ord og forklaringer.

Vi har høyt fokus på personlig kontakt da det gir oss muligheten til å være en god rådgiver for deg. Vi ønsker å komme i kontakt, og har større tro på en dialog og finne løsninger sammen.

Vi ser fram til neste gang vi snakkes!

Har du spørsmål eller ønsker kontakt med oss?