Økning i internasjonal handel – Internasjonal innfordring er mer aktuelt enn noen gang

Internasjonal inkasso handler om å vite hvem kunden din er, samt vite hvilke muligheter du har – og bruke disse mulighetene på riktig måte!

I takt med at økt flytting til andre land og enklere tilgang til Internasjonale kunder, ser vi at andelen fakturaer til utlandet øker fra år til år. Faktisk er i gjennomsnitt ca. 10 % av europeiske bedrifters inntekter handel med internasjonale aktører. Men, hva gjør du dersom noen av dine kunder bor i utlandet eller flytter på seg, uten å ha gjort opp utestående fakturaer?

Kundedata, nøkkelen til suksess

Korrekte og tilstrekkelige kundeopplysninger, samt rask oversendelse til inkasso er nøkkelfaktorer for å lykkes med internasjonal innfordring. I Norge er vi heldige som har et velfungerende folke- og kredittopplysningsregister, men dette er ikke alltid tilfelle i andre land.
Søk i utenlandske databaser på informasjon om skyldnere med ukjent fødselsdato eller utilstrekkelig adresse kan gi feilaktig informasjon eller ingen informasjon i det hele tatt.

Som et minimum bør du sørge for at du har korrekt informasjon om følgende:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Fødselsnummer
  • Mail-adresse

Det er åpenbart ikke nok å ha tilstrekkelig informasjonen uten et velfungerende system som har erfaringen, kapasiteten eller systemene til å gjennomføre innfordringen på en tilfredsstillende måte. Dette varierer i større eller mindre grad fra selskap til selskap. Så hvilke muligheter har du for å drive inn kravet rettslig i utlandet?

Rettslig inndrivelse

Som regel er systemene for rettslig inndrivelse av forfalte inkassokrav i utlandet mer komplekse, tidkrevende og kostbare enn i Norge. Du må derfor regne med at den rettslige prosessen drar lenger ut i tid og blir mer kostbar dersom du velger å forfølge kravet rettslig, men det finnes unntak fra regelen.

  • Dersom du allerede har oppnådd dom i en norsk rettsinstans og debitor flytter utenlands kan man forholdsvis enkelt fullbyrde dommen også innenfor EU land.
  • Luganokonvensjonen gjør at du kan forfølge kravet rettslig i Norge, selv om skyldner oppholder seg i utlandet. Fordelene med dette alternativet er at vi kjenner kostnadsnivået, samt at behandlingen gjennomføres fortere enn i utlandet.
  • EU har tidligere innført «Late Payment Directive», også kjent som 40 EURO direktivet. Dette er foreløpig lite brukt av Norske bedrifter, men kan være et godt hjelpemiddel for å forkorte betalingstiden på utestående fakturaer mot bedrifter i EU.

Har du gode rutiner for registrering av kundedata og utsendelse av faktura og purringer?

Hvis du samtidig tilknytter deg en inkassopartner med utbredt kunnskap om både ditt eget og det internasjonale markedet er du du langt på vei sikret en god behandling av alle dine forfalte fakturaer.

Nysgjerrig på våre løsninger for internasjonal inkasso? Ta kontakt med meg!

Jørn Busland

International Collection Advisor

jorn.busland@axactor.com