Bærekraft

Vi vet at tiltak for bærekraft er noe som hele bedriften må være med på å formidle og utøve; våre medarbeidere og ledelsen er alle like viktige og ansvarlige i å drive vår virksomhet på en etisk, bærekraftig og sosialt ansvarlig måte. Her kan du lese mer om vårt fokus på bærekraft.

Vårt formål er å hjelpe mennesker og bedrifter til en bedre fremtid. Vi erkjenner at vi har en viktig rolle i å løse sosiale og miljømessige utfordringer som verden står ovenfor. Dette ønsker vi å bidra til gjennom å foreta ansvarlige investeringer, ved å støtte og utvikle kompetansen til våre ansatte og ved å tilby innovative produkter som imøtekommer våre kunders behov. Disse tiltakene resulterer i en mer respektfull behandling av debitorer, bidrar til raskere løsning av saker som igjen er med på å få ned andelen av utestående kreditter, sikrer et sterkere finansmarked, skaper muligheter og øker livskvaliteten for mennesker i økonomiske vanskeligheter.

Gjennom vår virksomhet og forsyningskjede skaper vi økonomiske verdier og muligheter for både samfunnet og lokalsamfunnene. Vi gir arbeidsplasser og utvikler mennesker, både i og utenfor selskapet. Axactor ønsker å være nær de samfunnene vi opererer i, hvor våre lokasjoner i seks land er navet i våre kundeforhold og som har kompetanse på hvert enkelt lands lokale regler og markedsforhold. Slik sikrer vi en best mulig løsning for kunder og debitorer i alle markeder.

Signatory member UN Global Compact Norway 1

Vi støtter UN Global Compact Norge

I juni 2021 ble Axactor medlem i verdens største bedriftsdugnad for bærekraft og business, UN Global Compact.

> Les mer

Les vår Sustainability report 2022

People 010

Vårt fokus på menneskerettigheter og arbeidsforhold

> Les mer

Les mer om Axactors arbeid med bærekraft på axactor.com

Vil du vite mer?

Stina Koren

Country Manager

+47 922 62 652

stina.koren@axactor.com