10 august 2021

Axactor Norge

Axactor Norway satser lokalt og bærekraftig

Fokus på Miljø-, Sosiale- og Forretningsetiske forhold (på engelsk forkortet «ESG») er i vinden som aldri før, og har blitt et viktig agendapunkt for mange selskaper. For inkassoselskapet Axactor har strategisk arbeid med bærekraft, mangfold og ledelse gitt resultater og vist seg å være en viktig driver for kulturbygging i selskapet.

Det er viktig for meg å poengtere at ESG ikke er noe nytt for Axactor. Dette har vært en del av ryggraden til selskapet siden vi startet i 2016, ett viktig og strategisk arbeid som vi nå ser resultatet av – sier Stina Koren, Country Manager i Axactor Norway.

Stina Koren 600x600
Stina Koren, Country Manager Norway

Satser nasjonalt

– I en tid hvor Norge har behov for å bygge opp økonomien etter halvannet år med pandemi, mener vi det er viktigere enn noen gang å satse nasjonalt og beholde arbeidsplasser i Norge, sier Stina. Med over 115 ansatte og hovedkontor i Drammen er det ingen liten aktør som setter elvebyen på kartet, hvor de høsten 2021 flytter inn i Portalen, Drammens nye miljøvennlige signaturbygg.

Stina Koren, Country Manager Norway

Vibeke Ly 19 11 20 xctr 0462

I tillegg til å bevare arbeidsplasser i Norge har vi et stort engasjement, både personlig og på vegne av bedriften, for mangfold og bærekraft. Selv om det er i vinden, og noe mange velger å støtte seg bak, er gjennomslagskraft og resultater på hva vi faktisk bidrar med, det aller viktigste – sier Vibeke Ly, Chief of Staff i Axactor Group.

Vi jobber kontinuerlig og fokusert med flere viktige bærekraftsmål som sterk forretningsetikk, være bevisst på vår rolle overfor våre kunder så vel som skyldnere, fokus på mangfold, flere kvinner i ledende stillinger og tiltak for å være en inkluderende arbeidsplass for å nevne noen. I løpet av kort tid har vårt fokus og arbeid med bærekraft gitt synlige resultater og Axactor er nå ranket som nummer 2 globalt i bransjen av de 151 selskapene som er vurdert. Axactor er også plassert blant de topp 5 % beste selskapene i verden innenfor ESG, uavhengig av bransje*. Vårt mål er at dette arbeidet virkelig setter oss på kartet som en bedrift som lever opp til morgendagens standard innen miljø, sosiale- og forretningsetiske forhold, sier Vibeke.

Positive effekter på arbeidsmiljø og kultur

ESG er i ferd med å bli en hygienefaktor for en moderne bedrift og vi ser allerede flere positive effekter av å ha gode rutiner og systemer på dette. Vi erfarer blant annet gjennom rekrutteringsprosesser at potensielle medarbeidere har en forventning om at slike faktorer er på plass. Som et aktivt ledd i arbeidet har vi nylig signert CEO Commitment; et felles løfte for ledere og beslutningstakere fra bedrifter som tror på verdien av mangfold og inkludering. Gjennom dette forplikter vi oss til å sette mangfold og inkludering på agendaen på et strategisk nivå og ikke minst bidra til erfaringsoverføring og læring rundt tematikken i et fellesskap på tvers av bransjer, sier Stina.

Mangfold sikrer bedre leveranser

For Axactor har fokus på kjønnsbalanse vært viktig helt fra oppstarten av selskapet. Vi har allerede flere kvinner i ledende stillinger og har et bevisst forhold til å løfte frem talenter, uavhengig av kjønn. Balanse går selvfølgelig begge veier, sier Stina Koren, som poengterer at Axactor har flere mannlige saksbehandlere på Operations enn hva som er typisk for bransjen. Vi ser at det å ha en god miks av kjønn, bakgrunn og alder i alle avdelinger, er med på å bygge sterkere team som leverer bedre, noe også kundene våre merker og setter stor pris på, sier Stina.

Til tross for en bransje som er i endring hvor digitalisering står sentralt, har vi valgt å kombinere dette med manuell saksbehandling. Det betyr at våre ansattes faglige kompetanse og erfaring benyttes for å øke kvaliteten på tjenesten vi leverer, og at vi automatiserer prosesser der hvor det gir verdi for oss og våre kunder. Det handler om å jobbe smartere og ta med seg det beste fra to verdener.

– Inkassoselskaper har kanskje et ufortjent dårlig rykte, men vi spiller en viktig rolle i det finansielle økosystemet. Det handler om å bidra til en sunn økonomi og ta samfunnsansvar, avslutter Koren.

Ønsker du å vite mer?

Stina Koren

Country Manager

+47 922 62 652

stina.koren@axactor.com