04 august 2021

Axactor Norge

Axactor Norway har signert CEO Commitment

Tiden er inne for handling og Axactor ønsker å være en bidragsyter for et mer bærekraftig samfunn. Vår Country Manager, Stina Koren har signert CEO Commitment; et nytt initiativ for økt mangfold og inkludering i næringslivet.

CEO Commitment (Lederløftet for mangfold og inkludering) er et initiativ som ble startet av MAK & ODA, og har som mål å samle fremoverlente ledere og beslutningstakere fra bedrifter og organisasjoner som tror på verdien av mangfold på arbeidsplassen. Ved å signere CEO Commitment så forplikter vi oss til å prioritere og sette mangfold og inkludering på agendaen på et strategisk nivå for å bygge en organisasjonskultur der alle har like muligheter for å lykkes, uavhengig av kjønn, alder og etnisitet.

Som en av Norges største inkassoselskaper har vi en viktig rolle i samfunnet og er en aktør og rollemodell som har stor påvirkningskraft. Ved å synliggjøre vårt arbeid håper vi at vi kan inspirere og påvirke andre bedrifter til å jobbe strategisk mot et felles mål, nemlig et mer inkluderende samfunn og like rettigheter for alle.

Hvorfor er CEO Commitment viktig for Axactor?

Arbeid med og engasjement for mangfold, likeverd og inkludering er allerede en strategisk prioritet for oss i Axactor, både i Norge og på tvers av alle land vi opererer i. Vi har allerede etablert flere tiltak for å sikre at disse punktene får det fokus og prioritering som dette arbeidet fortjener. Vi har lokale ESG-mål som er knyttet til mangfold og inkludering, og vi sikrer at disse målene blir operasjonalisert ved at de gjennomsyrer våre retningslinjer, prosedyrer og lederprosesser. I Axactor er vi opptatt av åpenhet i kommunikasjonen og det er noe vi alltid strekker oss etter å oppnå. Når vi rekrutterer og utvikler våre ledere så jobber vi for å legge til rette for at de selv aktivt skal lede etter disse verdier og retningslinjer. Dette er viktig for oss siden vi uforbeholdent støtter den grunnleggende menneskerettigheten til å bli inkludert, og vi mener fast bestemt at mangfold gjør oss sterkere som organisasjon og som enkeltpersoner.

Hvorfor er CEO Commitment viktig for deg som leder?

Ideen og tankesettet bak CEO Commitment samsvarer ikke bare med hva som er viktig for Axactor, men er også en "perfect match" med mine personlige verdier. Jeg er en verdi-drevet person, både på jobb og privat, så det er helt avgjørende for meg at jeg kan stå inne for alt jeg gjør. Rettferdighet og en generell respekt for andre mennesker har alltid vært sentralt for meg – uavhengig av kjønn, etnisitet eller andre faktorer som bidrar til vår egenart som individer.

Jeg mener at for å lykkes med å lage en positiv og tillitsbasert organisasjonskultur er vi helt avhengig av at vi aktivt jobber med og har fokus på mangfold, likeverd og inkludering. Som en del av CEO Commitment og nettverket jeg nå får tilgang til, ønsker jeg å dele av våre erfaringer, og ikke minst at også vi i Axactor lærer av andre i vårt arbeid for mangfold, likeverd og inkludering.

Stina Koren CEO commitment

Ønsker du å vite mer?

Stina Koren

Country Manager

+47 922 62 652

stina.koren@axactor.com