Porteføljekjøp bank og finans

Har du behov for å frigjøre kapital kan det være en god idé å selge deres fordringer. Axactor kjøper forfalte låneporteføljer fra bank-og finansbransjen.

Finance 021

Ønsker dere å frigjøre kapital?

Om dere har behov for å frigjøre kapital og ressurser kan det være en god idé å selge deres fordringer. Axactor kan kjøpe hele eller deler av din forfalte låneportefølje. Vi kjøper løpende fordringer (forward flow) og større engangskjøp (one off) – du velger hva som passer best. Gjennom å selge øker kontantstrømmen og dere slipper å ha store mengder kapital bundet opp i misligholdte kreditter.

International 001

Hvorfor Axactor?

Axactor har en unik posisjon når det gjelder finansiering av porteføljekjøp og systemer for å håndtere store mengder forfalt gjeld. Et samarbeid med Axactor skal oppleves som enkelt og forutsigbart. Når porteføljen er sendt til Axactor blir pengene betalt på avtalt bankdag. Kapital som dere kan bruke til å investere i videre vekst og verdiskapning. Vi tar hånd om dine kunderelasjoner slik at du kan bruke tid på verdiskapende kjerneoppgaver.

La oss overta risikoen og arbeidet med å kreve inn dine ubetalte krav.

Frigjør kapital

Ved å selge frigjør du kapital som kan brukes til å skape verdier. Pengene overføres på avtalt bankdag. Axactor overtar ansvaret for rapportering og innkreving av porteføljen.

Kontroll på tapsavsetning

Du får kontroll på tapsavsetning i porteføljen og forenkler budsjettprosessen med forutsigbar tapsavsetning i kontraktsperioden

Frigjør ressurser

Du slipper oppfølging av ubetalte kreditter og fordringer hos inkassobyråer. Dere kan fokusere på det dere vil, vi overtar alle kundehenvendelser.

Annen type portefølje?

Dersom du ikke er bank/finans og ønsker å selge portefølje kan du lese mer her

Ønsker du å snakke med oss om porteføljekjøp? Kontakt meg for en uforpliktende prat!

Karl Fredrik Holmen

Risk Manager

+47 906 83 875

Karl.Fredrik.Holmen@axactor.com