Menneskerettigheter i Axactor

Axactor er forpliktet til ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis og har forankret virksomhetens forpliktelse til overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomhetens etiske retningslinjer (Code of Conduct) og styregodkjente styringsdokumenter (policies). Axactors etiske retningslinjer beskriver virksomhetens prinsipper, standarder, og moralske og etiske forventinger, som virksomheten og dens ansatte skal leve opp til. Axactor krever også at våre leverandører, underleverandører og samarbeidspartnere lever opp til de samme forpliktelsene, gjennom å signere våre etiske retningslinjer for leverandører (Supplier Code of Conduct), som også forplikter dem til å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Har du spørsmål knyttet til hvordan Axactor jobber for å begrense faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter?

Ta kontakt med oss

transparency@axactor.com