Fakturaoppfølging

Ønsker du bedre likviditet og økt kontroll på utestående? Få full kontroll over dine fordringer, med løsninger skreddersydd for deg og dine kundegrupper!

Bedre likviditet

Vi bidrar til å senke gjennomsnittlig kredittid. Du får pengene raskere inn og bedre likviditet. Alle innbetalinger, inkludert renter og gebyrer, kommer direkte inn på din bedrifts konto.

Kundeportal

Gjennom Axactor Office har du til enhver tid full kontroll over hva som purres, innbetalinger og status på saker. En nøkkelferdig integrasjon med et brukervennlig grensesnitt som er enkelt å forstå og bruke.

Frigjør tid

Med Axactor på laget kan du fokusere på kjerneoppgaver samtidig som du får en mer effektiv pengestrøm og sterkere kunderelasjoner.

Ofte skyldes ubetalte fakturaer en forglemmelse – og ikke manglende betalingsevne. La oss ta dialogen med kunden din!

Finance 008

Hvorfor fakturaoppfølging?

Faktura er ferskvare og må håndteres deretter! Gode rutiner for purring og fakturering er viktig og har stor betydning for din bedrifts økonomi og omdømme. Mange bedrifter nedprioriterer eller bruker unødvendig mye ressurser på fakturering, noe som fører til at mange opplever å bli «kundens bank».

Axactor jobber for å flytte betalingen så nærme forfall som mulig, derfor velger stadig flere bedrifter å la Axactor ta over prosessen. Vi kan sende ut faktura for deg eller du kan fakturere selv og overlate betalingsoppfølgingen til Axactor.

People 005

Hvorfor Axactor?

Axactor er et innovativt selskap med et av Norges beste innfordringsmiljøer. Våre dyktige ansatte jobber proaktivt hver eneste dag for å forbedre dine økonomiske resultater.

Et samarbeid med Axactor gir dine fakturaer høyere prioritet og du får et fast team av kredittkonsulenter som kjenner deg og dine kunder. Vi tilbyr skreddersøm mot dine ulike kundesegmenter, rutiner og behov.

I vår skybaserte kundeportal Axactor Office har du full kontroll over dine utestående krav. Systemet integreres enkelt med ditt økonomisystem og bank. Dette gjør at vi til enhver tid har oppdatert oversikt over innbetalinger og krediteringer, og kan daglig foreslå purrelister. Vi sender purringer etter avtalt rutine og du får betalt direkte inn på din bedrifts konto.

"Vi så et behov for å profesjonalisere oppfølgingen av kundefordringer både i Norge og Europa. Vi valgte Axactor som leverandør av disse tjenestene, og samarbeidet fungerer veldig bra. Samarbeidet med Axactor har også vært spesielt nyttig og lønnsomt for oss under Covid-19 pandemien, en situasjon som krever enda tettere kontroll over driften."

Tore Udnes, CFO, HTS Hans Torgersen & Sønn AS

Gå til Axactor Office Kreditorportal

Ønsker du å bli kunde? Kontakt oss for en uforpliktende prat!