Opplever din bedrift en økning i andelen av utestående?

De siste årene har vært preget av flere faktorer som påvirker nordmenns økonomi og betalingsatferd. Pandemi, krig i Ukraina med tilhørende økende uro og råvaremangel samt inflasjon gjør nå at både privatpersoner og bedrifter opplever økonomiske utfordringer. Så hva bør du gjøre?

Konsekvenser som flere bedrifter nå merker er at det blir vanskeligere å få inn sine krav og at betalingsevnen hos bedrifter synker. Dette bidrar til at andelen av utestående øker dramatisk på kort tid, som igjen setter bedriften i en økonomisk ubalanse.

I tillegg til at mange sliter med å få inn sine krav, har mange bedrifter egne interne utfordringer som følge av situasjonen. Dette kan resultere i permitteringer, tap i salg av egne varer og tjenester med påfølgende tapte inntekter. Andelen utgifter øker og mange bedrifter må snu på krona og prioritere hardt. Kostnadskutt der det er mulig og tiltak for å øke inntjeningen bør være i fokus.

Hva bør du gjøre?

Hvis du er en av de som nå merker at andelen utestående stiger og at stadig flere saker går til inkasso, er det viktig å ta grep. Om du i tillegg har lang kredittid og i stor grad fungerer som gratis «bank» for kundene dine, er det godt å vite at det finnes løsninger for å effektivisere pengestrømmen og snu den negative trenden før det er for sent. Vi kan vi regne på din situasjon og se hvor mye likviditet du kan hente inn, og hvordan.

Tips – Fokus på likviditetsstyring

Et av våre beste tips til deg som bedriftseier er å ha fokus på å øke likviditeten ved å redusere antall kredittdager. Sammen med vår samarbeidspartner Purehelp har vi laget en inkassoanalyse som du gratis kan ta for din bedrift. Antall kredittdager er antall dager det går fra faktura er sendt og til pengene er på din bedrifts konto. Med andre ord, når du reduserer kredittdager får du pengene raskere på bok.

For å illustrere effekten av å redusere kredittdager har vi satt opp følgende eksempel:

Vi tar utgangspunkt i en bedrift med omsetning på NOK 50 millioner. Hva skjer ved en reduksjon på henholdsvis 1 dag, 5 dager og 10 dager?

  • Redusert med 1 dag: 136 986,- mer på konto
  • Redusert med 5 dager: 684 931,- mer på konto
  • Redusert med 10 dager: 1.369.863,- mer på konto

Du vil selvfølgelig oppnå motsatt effekt ved å øke antall kredittdager. Inkassoanalysen gir en god pekepinn på hva du kan forvente.

Hvordan jobber Axactor med å få inn utestående?

Axactors unike løsninger og arbeidsmetodikk vil i de aller fleste tilfeller bidra til å korte ned antall kredittdager, gjøre arbeidet mindre ressurskrevende og sørge for at dine kunder prioriterer nettopp dine fakturaer. Ved hjelp av våre systemer har vi mulighet til å segmentere kundene dine og legge opp tilpassede purreløp basert på dine ønsker. Vi har høyt fokus på å løse saker allerede fra forfallsdato, og vårt mål er å sørge for å minimere andelen av saker som går helt til inkasso. Vår erfaring er at jo raskere vi tar tak i en sak, jo raskere og smidigere blir saken løst. Faktura er ferskvare og skal håndteres deretter!

Ved hjelp av en optimal blanding av automatikk og håndverksinkasso lærer vi opp dine kunder til å betale til forfall, slik at dine fakturaer havner i bunken som kunden din velger å betale. Om du ønsker det kan vi også ta oss av alle henvendelser fra kundene dine. Vi sørger for en god kundeopplevelse som ivaretar deres gode renommé! Personlig dialog med skyldner er viktig, og vår erfaring er at tett oppfølging gir gode resultater.

Overlater du fakturaoppfølging til oss sikrer du at pengene kommer raskere inn på din konto, du får bedre likviditet og økt pengestrøm. Dere slipper å bruke tid og ressurser på å få betalt, og gevinst i form av mer stabil økonomi. Her du kan lese mer om hvorfor du bør outsource fakturaoppfølging.

Vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Kontakt oss for en uforpliktende prat!

Stian Brekke

Sales and Marketing Director

+47 992 52 498

stian.brekke@axactor.com