Fordeler for din bedrift

Et samarbeid med Axactor gir dine fakturaer høyere prioritet. Vi har metoder for å beregne hva dine kredittdager faktisk koster og systemer for å korte ned din kredittid.

Vi benytter automatikk for effektivitet og håndverk der det er riktig. Dette gjør at din bedrifts likviditet øker, og dere får en sunnere økonomi. Samtidig sikrer du at din bedrifts omdømme bevares. Vi snakker daglig med bedrifter som selv mener de har gode rutiner for fakturering og purrearbeid, men som til tross for gode intensjoner ikke får gjennomført dette i en hektisk arbeidshverdag. Med Axactor på laget kan du konsentrere deg om dine kjerneoppgaver.

Her er noen av fordelene ved å bruke Axactor

  • Bedre likviditet
  • Du slipper tidkrevende purrearbeid
  • Dine fordringer blir prioritert
  • Mer tid til kjerneoppgaver
  • Økte renteinntekter
  • Kundene dine oppdras til å betale mer punktlig
  • Bedre kontroll over utestående
  • Tettere og bedre oppfølging av reklamasjonssaker
  • Mindre tap på fordringer
  • Vi har en av Norges beste inkassoavdelinger

Vår ekspertise kommer deg til gode!

Bransjekunnskap

Vi har spesialisert oss på enkelte bransjer og har gjennom mange år opparbeidet betydelig bransjekunnskap. Våre erfaringer kan bidra til at deres selskap får optimalisert sin pengestrøm gjennom god rådgivning, og riktige og effektive purrerutiner.

Fleksibilitet

Våre løsninger kan tilpasses deres behov. Vi tilbyr alt fra manuelle løsninger hvor dere selv velger hvilke kunder/fakturaer som skal purres, til en helautomatisert purreflyt. Flyten kan også dere som kunde være med å definere. Vi har også mulighet til å differensiere løsninger som gjør at dere for eksempel kan ha ulik oppfølging på ulike kundesegmenter.

Integrasjon

Axactor har utviklet egne løsninger for ulike økonomisystemer, som gjør samarbeidet veldig enkelt for våre kunder. Våre integrasjonsløsninger mot bankene og de ulike økonomisystemene gir oss tilgang til alle fakturaer og all nødvendig betalingsinformasjon. Fakturaer og betalinger registreres fortløpende i våre systemer, slik at vi til enhver tid har oversikt over utestående fordringer.

Faste saksbehandlere­

Hos Axactor har dere alltid et fast team av saksbehandlere å forholde dere til. Et team som kjenner dere og som er opptatt av å yte god service mot dine kunder. Dersom noen fakturaer blir oversendt til inkasso vil dere få et fast, dedikert team som jobber for at nettopp deres fakturaer blir raskt betalt.

Håndverksinkasso

Vi liker å kalle vår filosofi «håndverksinkasso». Vi mener at en faglig dyktig og engasjert saksbehandler, som er i tett dialog med skyldner, leverer de beste tjenestene. Som kunde hos Axactor opplever du rask og kostnadseffektiv inndriving av pengene dine.

Vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Kontakt oss for en uforpliktende prat.