Seks tips for fakturering

Fakturering er ferskvare og bør gjøres fortløpende for best resultat og økt sannsynlighet for at pengene kommer inn i tide, men dessverre blir denne jobben ofte nedprioritert hos mange bedrifter. Hvorfor er det slik, og hvilke konsekvenser får dette for din bedrifts likviditet?

Vi snakker ofte med bedrifter som synes fakturering kan være både vanskelig og tidkrevende, og for de som lever av timesbaserte tjenester er det ofte utfordrende å fakturere da summen skal gjenspeile leveransen. Faktorer som dette, kombinert med en hektisk hverdag, gjør at bedrifter prioriterer andre kjerneoppgaver og utsetter fakturering og purrearbeid.

For å hjelpe deg og din bedrift på vei har vi samlet våre seks beste tips for å få fakturering opp på agendaen igjen, og kanskje vil tipsene føre til at arbeidet føles lettere og mer inspirerende? Ved å overlate fakturaoppfølging og inkasso til Axactor bevarer du ditt fokus på viktige kjerneoppgaver samtidig som du får betalt. Vi har verktøy og systemer for at din bedrift får en sunnere økonomi og bedre likviditet. Axactor effektiviserer dette arbeidet gjennom en kombinasjon av automatikk og god kundeopplevelse.

1. Fakturer fortløpende

Vårt aller beste tips er å fakturere så fort du har utført en jobb eller solgt en vare. Mange glemmer eller velger å utsette faktureringen til månedsslutt, noe som ofte blir kaotisk og kan føles uoverkommelig. Dessuten øker det sannsynligheten for å glemme utlegg eller andre kostnader som skulle vært med på fakturaen. Ved å fakturere fortløpende øker du bedriftens likviditet og forhindrer at du fakturerer med tap. Og husk bokføringsloven; den slår fast at fakturering skal skje maks 30 dager etter at varen er levert.

2. Sørg for korrekte data

Oppdater jevnlig dine databaser med priser og kundeinformasjon. Da sørger du for at du får rett pris på varen, og at faktura kommer frem til rette mottaker.

3. Spesifiser fakturaen

Sørg for å spesifisere fakturaen så nøyaktig som mulig. Det blir da oversiktlig for mottakeren og du slipper unødvendige henvendelser, som jo bokstavelig talt stjeler både tid og penger.

4. Benytt deg av EHF-faktura

De aller fleste bedrifter har mulighet til å motta EHF-faktura (Elektronisk Handelsformat), og ved å benytte deg av dette sikrer du at fakturaen kommer direkte rett inn i kundens systemer.

5. Ikke bli kundens bank

Mange bedrifter ender opp som kundens «bank», og det er svært uheldig for din likviditet. Gjennomsnittlig kredittid bør være så lav som mulig da det alltid er en fordel å få inn pengene så fort som mulig. I Europa er gjennomsnittlig kredittid på 44 dager. I praksis opplever vi ofte å snakke med bedrifter som har langt flere dager kredittid, og dermed en høy andel av utestående fordringer som igjen gir ugunstig utslag på din bedrifts likviditet.

6. Ha gode rutiner for fakturaoppfølging og inkasso

Dessverre vil alle oppleve kunder som ikke betaler, samme hvor gode kundeforhold eller rutiner du har. Som en del av din bedrifts fakturaoppfølging bør du derfor å gode rutiner på fakturaoppfølging og inkasso. Dette arbeidet bør overføres til en profesjonell partner som har kompetanse og systemer for å håndtere dette korrekt. Med Axactor på laget vil dine fakturaer bli prioritert og din bedrift få bedre likviditet, samtidig som du bevarer din bedrifts omdømme. Les mer om hvorfor det er lønnsomt å outsource fakturaoppfølging.

Vil du komme i gang med siste del av gode rutiner for fakturering? Alt du trenger å gjøre er å sende over dine saker til oss.

Kontakt oss så hjelper vi deg igang!