Betalingsanmerkninger – Er alt håp ute?

Det har gjennom alle tider vært et behov for handel på kreditt mellom ulike parter, og i svært mange sammenhenger har mye av fundamentet for handel vært basert på tillit.

Ifølge historiker og arkeolog Jonathan Kenoyer ble det handlet med en type kreditt allerede for 5.000 år siden i Mesopotamia, og det var så tidlig som i 1841 i New York, at et av de første kredittopplysningsbyråene ble grunnlagt, forløperen til det som i dag heter Dun & Bradstreet.

Bisnode, som har et strategisk samarbeid med nettopp Dun & Bradstreet, er selskapet Axactor Norway AS benytter som kredittopplysningsbyrå i Norge. I tillegg rapporterer Axactor betalingsanmerkninger til både Experian, Creditsafe og Proff AS

Hva er en betalingsanmerkning?

Wikipedia gir følgende definisjon;

En betalingsanmerkning er en registrering i et kredittopplysningsregister til mulige kredittgivere om at en person eller et firma har en ubetalt fordring mot seg. Fordringen kan bety manglende betaling etter en inkassosak, forliksdom, utlegg, lønnstrekk eller er at personen eller foretaket er konkurs.

Ofte har betegnelsen «svartelistet» blitt benyttet på folkemunne, og det er ikke uvanlig at vi i Axactor får henvendelser fra privatpersoner som er redde for at de har blitt svartelistet ved mottak av et inkassovarsel eller et inkassobrev.

Men hva skal til for å få en betalingsanmerkning?

  • For privatpersoner er det hovedsakelig at saken sendes til forliksrådet eller namsmannen som utløser anmerkningen, eller at en betalingsavtale ikke blir overholdt.
  • For bedrifter er det nok at saken er 30 dager til inkasso

Dersom en privatperson eller en bedrift får en betalingsanmerkning, er det allikevel ikke slik at man nødvendigvis blir svartelistet mange år frem i tid. Så raskt inkassosaken er betalt, så vil anmerkningen bli slettet.

Så alt håp er definitivt ikke ute, dersom man skulle være så uheldig å få en anmerkning.

I Norge er handel på kreditt svært vanlig, for eksempel ved fakturering i etterkant av kjøp av både varer og tjenester, eller ved hjelp av kredittkort. Det ville vært svært dempende for økonomien dersom det skulle vært større motvilje til å gi kreditt.

Så gjennom kredittopplysningsbyråene, har vi en enkel og effektiv måte å undersøke betalingshistorikk og betalingsvilje for norske privatpersoner og bedrifter.

Har du spørsmål? Kontakt oss så hjelper vi deg!