Vilkår for bruk

Dette nettstedet, inkludert dets innhold, samt valg og strukturering av innhold på den enkelte underside og utvalget av sider, er og forblir Axactors eksklusive eiendom. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du følgende vilkår:

Innholdet og tjenestene som tilbys på nettstedet, samt våre vilkår for bruk, oppdateres kontinuerlig og kan endres når som helst uten ytterligere varsel.

All informasjon som er tilgjengelig på dette nettstedet gis "som den er" uten garantier eller vilkår av noe slag, eksplisitt eller underforstått, herunder, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for bruk eller egnethet for noe bestemt formål, eller fravær av brudd på relevant lovgivning eller krenkelse av noen tredjeparts rettigheter. I den videste utstrekning tillatt under gjeldende rett, er slike underforståtte betingelser og garantier herved uttrykkelig ekskludert.

Axactor kan lenke til annet innhold, for eksempel nettsteder, webapplikasjoner og nedlastbare applikasjoner. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt, så er dette innholdet ikke under Axactors kontroll. Axactor verken påtar seg eller aksepterer noe ansvar for slikt tredjepartsinnhold. Vår tilgjengeliggjøring av en lenke er kun ment som en referanse og innebærer ingen tilknytning til eller godkjenning av det koblede innholdet eller av tredjeparten som kontrollerer det.

Når du besøker og tar i bruk Mitt Axactor er det ditt ansvar å ta alle forholdsregler for å sikre at ingen andre får tilgang til din personlige konto, herunder, men ikke begrenset til, ditt brukernavn, passord og/eller andre sikkerhetsenheter som brukes for å få tilgang til portalen. Du skal holde Axactor skadesløs for ethvert ansvar, skade eller kostnad som følger av uautorisert tilgang forårsaket av manglende overholdelse av kravene ovenfor.

Axactor fraskriver seg ethvert ansvar for enhver aktivitet eller disposisjon du foretar basert på eller i tillit til informasjon som gis på dette nettstedet.

Axactor og alle dets tilknyttede selskaper fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for ethvert direkte, indirekte, avledet, spesielt, betydelig eller annet tap lidt som følge av tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller informasjon det inneholder, herunder hyperkoblede nettsteder.

Axactor er forfatter av materiale som er publisert på nettstedet. Axactor og dets tilknyttede selskaper forbeholder seg alle rettigheter til eierskap, opphavsrett, varemerke og alle andre immaterielle rettigheter til nettstedet, dets innhold og til produkter eller tjenester som er nevnt på nettstedet, bortsett fra der det er angitt at slike rettigheter eies av en tredjepart.

Du har lov til å se, laste ned og skrive ut materiale fra dette nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk. All annen kopiering, distribusjon, modifisering eller utnyttelse av materiale på dette nettstedet, uten forutgående skriftlig godkjennelse fra Axactor, er strengt forbudt og kan føre til krav om erstatning.

Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene viser seg å være ulovlige, ugyldige eller av andre grunner ikke kan håndheves, så skal den eller de bestemmelsene det gjelder utgå, og de resterende bestemmelsene forbli gyldige og fullt ut mulig å håndheve.

Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk rett, uten hensyn til eventuelle lovvalgsprinsipper. Vedtatt verneting for eventuelle tvister er Oslo tingrett, Norge.