Ofte stilte spørsmål om utestående krav

Her finner du våre mest stilte spørsmål for deg som har en sak hos oss.

Betal enkelt i Mitt Axactor!

Betal kravet ditt her og nå. I portalen kan du sette opp betalingsplan, legge betalinger frem i tid og chatte med oss.

Gå til betaling

Hva må jeg gjøre for å få tilgang til Mitt Axactor?

Du må logge inn med Bank-ID eller med kode og passord fra brev for å få tilgang til dine personlige sider.

Hvis du representerer en bedrift kan du logge inn med kode og passord som står oppgitt i brevet dere har mottatt fra oss.

Kan jeg endre min personlige informasjon?

For å endre telefonnummer, e-post eller andre typer personlig informasjon må du kontakte oss på post@axactor.no eller telefon 32 75 50 00.

Jeg forsøker å logge inn i Mitt Axactor, men får ikke tilgang

Dersom du ikke får logget inn på Mitt Axactor kan du ta kontakt med oss på post@axactor.no eller telefon 32 75 50 00.

Er mine data beskyttet?

Ja, dine data er beskyttet. Du kan kun logge inn med din personlige Bank-ID eller med innloggingsdetaljer som står oppgitt i ditt personlige brev. Merk at passord kun er gyldig i 21 dager fra brevets dato.

Hvordan kan jeg be om innsyn i henhold til GDPR?

Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger eller om du vil kreve dine rettigheter som fremkommer av Personvernpolicyen kan du ta kontakt med oss.

Henvendelser vedrørende personvern og dine rettigheter kan sendes per e-post til post@axactor.no

Henvendelser kan også sendes skriftlig til:

Axactor Norway AS v/ Personvernombud
Postboks 673 Strømsø
3003 DRAMMEN

Hvordan behandler dere mine personopplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger med stor respekt da vi prioriterer din integritet. Vi håndterer dine personopplysninger for å effektivt kunne oppnå betaling og for å kunne utføre vår virksomhet. For disse formål behandler vi bl.a. informasjon om hvem du er, din kontaktinformasjon og din økonomiske situasjon og betalingshistorikk. Axactor Norway AS og Axactor Capital AS er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger relatert til inkasso og porteføljekjøp. For fakturaoppfølging er Axactor Norway AS databehandler. Du kan lese om dine rettigheter i vår Personvernpolicyen. Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger eller om du vil kreve dine rettigheter som fremkommer av Personvernpolicyen kan du ta kontakt med oss.
Henvendelser vedrørende personvern og dine rettigheter kan sendes per e-post til post@axactor.no.

Henvendelser kan også sendes skriftlig til:


Axactor Norway AS v/ Personvernombud
Postboks 673 Strømsø
3003 DRAMMEN

Jeg ønsker å betale – Hva jeg gjør jeg?

Når du skal betale et krav er det viktig at du legger inn korrekt informasjon. Dette for å sikre at betalingen føres mot riktig sak i våre systemer. Logg inn på Mitt Axactor for å se saksdetaljer og utføre betalingen. Du kan betale hele saken eller avdrag på eventuell betalingsplan. Dersom du ikke ønsker å logge inn kan du betale enkelt med QuickPay! eller nettbanken din.

Jeg har ikke Bank-ID – Hva gjør jeg?

Du kan betale i nettbanken din ved å benytte konto- og KID-nummer som er oppgitt i brev fra oss. Du kan også bruke QuickPay! på vår hjemmeside for å utføre betalingen. Her trenger du ikke å logge inn, men du må ha tilgang til referansenummeret som er oppgitt i brevet du har mottatt. Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på post@axactor.no eller 32 75 50 00.

Jeg kan ikke betale hele saken akkurat nå – Hva gjør jeg?

Selv om din økonomiske situasjon gjør det vanskelig å betale akkurat nå, ønsker vi å hjelpe deg med å finne en løsning. Kontakt oss på 32 75 50 00 så kan vi hjelpe deg med å sette opp en nedbetalingsplan tilpasset din økonomi. Du kan enkelt be om betalingsplan på din sak når du er logget inn på Mitt Axactor. Dersom avtalen må godkjennes av oss vil du få beskjed om dette.

Må jeg gi dere beskjed om at jeg har betalt?

Nei, det er ikke nødvendig. Så fort vi mottar din betaling vil vi avslutte saken. Du kan se status på din sak på Mitt Axactor.

Vi minner om at det kan ta én til tre virkedager før betalingen er registrert hos oss. Betalingen anses ikke som utført før den er registrert i våre systemer. Det kan derfor ta litt tid før din betaling vises. Det er derfor lurt å betale i god tid, slik at betalingen blir registrert innen forfall.

Dersom du har betalt opprinnelig faktura etter at faktura er gått til inkasso, må du fortsatt betale omkostningene. Du kan se hele ditt utestående beløp på Mitt Axactor.

Jeg kan ikke betale nå – Hva gjør jeg?

Kontakt oss på post@axactor.no eller 32 75 50 00 så raskt du kan så kan vi diskutere en løsning slik at du unngår at sakene dine går videre i rettslige prosesser, noe som vil påføre saken din ytterligere omkostninger. I mange saker kan vi se på utsettelse eller avdragsordninger med månedlige innbetalinger.

Hva skjer om jeg ikke betaler?

Dersom du ikke betaler eller ikke tar kontakt med oss innen betalingsfristen for å finne en løsning, vil innfordringsprosessen fortsette. Dette kan resultere i rettslig pågang via for eksempel namsmannen. Vi ber om at du tenker over konsekvensene av å ikke betale, og at kostnadene vil øke dersom du ikke betaler dine krav. Dette kan også resultere i betalingsanmerkning. Vi kan hjelpe deg med å finne ut hvilke muligheter du har. Ta kontakt med oss på post@axactor.no eller 32 75 50 00 så hjelper vi deg.

Jeg har betalt faktura før jeg fikk brev fra dere. Må jeg betale omkostninger?

Dersom du har betalt kravet samme dato som betalingsoppfordringen er datert eller saken er registrert her hos Axactor, er du forpliktet til å betale omkostningene.

Jeg har betalt et krav, men kan ikke se at betalingen er registrert?

Det kan ta opptil 72 timer før din betaling er registrert her hos oss. Dersom det har gått mer enn 72 timer og din betaling fortsatt ikke er registrert kan du fylle ut kontaktskjema og legge ved kvittering på betalingen. Vi vil da kunne identifisere din betaling.

Jeg har betalt, men allikevel fått et brev. Hva gjør jeg?

Send oss en kvittering på din innbetaling så vil vi sjekke dette med våre systemer. Vær oppmerksom på at det kan ta fra én til fire virkedager fra du har betalt til betalingen er registrert hos oss.

Kan jeg utsette en betaling?

Dersom du ser at du ikke kan betale utestående beløp nå, må du ta kontakt med oss så raskt som mulig. Ta kontakt med oss på post@axactor.no eller 32 75 50 00 så hjelper vi deg.

Kan jeg endre min betalingsplan?

Kontakt oss på post@axactor.no eller 32 75 50 00 dersom du ønsker å gjøre endringer i din betalingsplan.

Jeg har en betalingsplan. Kan jeg betale hele saken nå?

Det er alltid mulig å betale hele kravet. Du kan gjøre det via QuickPay!, via Mitt Axactor eller via nettbanken din med KID-nummer.

Kan jeg foreslå en betalingsplan?

Ja, du kan selv lage et forslag på betalingsplan i Mitt Axactor. Betalingsplanen kan maksimalt ha 4 avdrag.

Jeg har laget en betalingsplan. Når kan jeg betale?

Du kan betale første avdrag umiddelbart og inntil 14 dager etter at avtalen ble inngått.

Hvilke regler gjelder for betalingsplaner?

Det er forskjellige regler for betalingsplaner. Send inn ditt forslag så vil vi hjelpe deg.

Jeg får ikke til å lage en betalingsplan. Hva gjør jeg?

Dersom du ikke får opprettet en betalingsplan, benytt «Be om betalingsplan»-knappen eller kontakt oss i Mitt Axactor, post@axactor.no eller 32 75 50 00 så skal vi hjelpe deg.

Hva er konsekvensen om jeg bryter en betalingsplan?

Hvis du bryter en betalingsplan, vil innfordringsprosessen fortsette. Rettslige skritt kan bli utført, og ytterligere kostnader kan påløpe på saken din. Du risikerer også å få betalingsanmerkning.

Hva slags brev har jeg mottatt?

Purring
Noen bedrifter sender purring eller betalingspåminnelse dersom du ikke har betalt en faktura innen fristen. Det er ikke lovpålagt å sende purring og du kan ikke forvente eller kreve å få det før du mottar et inkassovarsel. I noen saker er det vi som sender deg purring på vegne av oppdragsgiver.

Inkassovarsel
Det skal være sendt ett inkassovarsel før en sak oversendes til inkasso. I noen saker er det vi som sender inkassovarsel på vegne av oppdragsgiver. Inkassovarselet har en betalingsfrist på minst 14 dager. Dersom fristen ikke overholdes blir saken overført til inkasso.

Betalingsoppfordring
Når en sak er overført til inkasso sendes det en betalingsoppfordring. Den gir en frist på 14 dager til å enten å betale eller å komme med innsigelser mot kravet. Dersom dette ikke blir gjort kan saken gå videre til rettslig inndriving.

Varsel om rettslig pågang
Det sendes ett skriftlig varsel om rettslig pågang i tilfeller hvor kravet oversendes direkte til namsmannen. Betalingsfristen i varselet skal være på 14 dager.

Hvorfor har jeg mottatt et brev fra dere?

Dersom du har mottatt et brev fra oss er det fordi du ikke har betalt en faktura eller et lån til et selskap som har overlatt innfordringsprosessen til Axactor.

Jeg har mottatt brev fra dere i Digipost. Hvorfor?

Axactor er knyttet til den offentlige, digitale e-postkassen Digipost. Dersom du har godkjent å motta informasjon via Digipost, vil du motta våre brev via denne tjenesten. Du blir varslet enten via din e-post eller via pushvarsel på din mobil dersom du har lastet ned Digipost-appen.

Hvordan finner jeg informasjon om min sak?

Du kan logge inn på Mitt Axactor. Der ser du detaljert oversikt og status over din sak. I portalen kan du enkelt betale eller komme i kontakt med oss dersom du har noen spørsmål.

Hvordan vet jeg at saken min er avsluttet?

Det tar normalt 1-3 arbeidsdager før betalingen er registrert her hos oss. Dersom du har betalt hele kravet innen forfallsdato som står opplyst i brevet du har mottatt fra oss, vil saken avsluttes så fort betalingen er mottatt. Du finner dine innbetalinger under «Mine betalinger».

Hva skjer om jeg har fått en melding om at det er sendt forliksklage?

Forliksrådet vil sende deg et brev med informasjon om hva som skjer videre, og be deg om å ta stilling til kravet og besvare innen en frist. Dersom du ikke besvarer brevet fra forliksrådet vil du få en fraværsdom mot deg, noe som betyr at du vil bli dømt til å betale kravet. Her kan du også gi en tilbakemelding på om du ønsker megling i forliksrådet, og du vil i så tilfelle bli innkalt til møte. Dersom du blir dømt til å betale kravet i forliksrådet, men allikevel ikke betaler vil du få betalingsanmerkning. I tillegg kan gjelden kreves inn ved at utleggsbegjæring sendes.

Jeg har mottatt et inkassovarsel som er feil. Hva gjør jeg?

Kontakt kundeservice på post@axactor.no eller telefon 32 75 50 00 så fort som mulig. Vi vil da sette saken din på pause til vi har løst problemet.

Jeg har mottatt et brev som ikke er til meg. Hva gjør jeg?

Dersom du mottar et brev som ikke er adressert til deg, kan det enten være at brevet skal til noen i samme husstand som deg eller at vi har registrert feil adresse. Vi ber om at du sender brevet i retur og kontakter kundeservice på post@axactor.no slik at vi kan finne ut av dette.

Brev fra dere inneholder informasjon om meg som ikke er korrekt. Hva gjør jeg?

Dersom du mener vi har informasjon om deg som ikke er korrekt kan du kontakte oss og be om endring eller sletting av opplysninger. Kontakt kundeservice på post@axactor.no og vi vil hjelpe deg.

Hva gjør jeg dersom jeg mener at kravet er feil?

Det er viktig at du gjør noe med saken selv om du mener at den bygger på feilaktig grunnlag. Ta kontakt med oss på post@axactor.no så snart du blir oppmerksom på potensielle feil i kravet og forklar hvorfor du mener at det er feil. Din tilbakemelding blir videreformidlet til opprinnelig kreditor og inkassoprosessen blir satt på vent. Dersom dere fortsatt er uenige blir kravet satt på hold og saken blir oversendt til forliksrådet for rettslig avgjørelse.

Hvordan kan jeg rydde i gjeld?

Det første du burde gjøre for å rydde opp i økonomien er å få oversikt over den samlede gjelden din. Vi kan gi deg en oversikt over alle sakene som du har hos oss og komme med alternative løsninger for nedbetaling av gjelden. Ta kontakt med oss på post@axactor.no eller telefon 32 75 50 00 så finner vi ut av dette sammen.

Fikk du ikke svar på det du lurte på? Kontakt oss!