Hege Leret Hagen

Accounting and HR Director

Hege Leret Hagen har over 30 års erfaring fra inkassobransjen og har siden 2016 hatt rollen som Finance Director i Axactor Norway. Før hun startet i Axactor opparbeidet hun seg over 25 års erfaring som regnskapsansvarlig i et mindre inkassoselskap, som senere ble kjøpt opp av Axactor. I tillegg til sterk kompetanse innen regnskap har Hege også erfaring som saksbehandler på inkasso, regnskap i avisbransjen og Telecom.

Hege har høyt fokus på det operative og hvordan hennes enhet er en stor støttespiller for resten av organisasjonen. Hennes erfaring og kompetanse innenfor ulike deler av virksomheten gir henne et unikt overblikk som er med på å videreutvikle Axactor.