Mari Vegsund

Business Analyst

Hvilken rolle har du i Axactor, og hva innebærer denne rollen?

Jeg heter Mari Vegsund og jobber som Business Analyst. Som analytiker har jeg ansvar for å bidra til Business Intelligence faget. Rollen innebærer utvikling og vedlikehold av rapporter og datavarehus. Jeg gjør data og analyser tilgjengelig for de som trenger det.

Beskriv en vanlig dag på jobben!

På teamet vårt håndterer vi mange henvendelser fra interne og eksterne parter. Dagen min er ofte veldig variert med mange type arbeidsoppgaver og leveranser. En typisk dag kan bestå av å skrive SQL spørringer, visualisere data i rapporteringsløsninger eller være kravstiller til eksterne parter.

Vi bruker forskjellige verktøy og dypdykker ned i mange typer problemstillinger.

Hvorfor bør man jobbe i Axactor?

Axactor er en spennende og fremoverlent arbeidsplass der man er en del av et team som jobber sammen for å lykkes. Her er individenes utvikling høyt prioritert, og det er store muligheter for å direkte påvirke Axactor utvikling ettersom det er korte beslutningsveier.

Det er et sosialt og inkluderende miljø der jeg føler meg velkommen.