Stine Røed Olsen

Department Manager

Hos Axactor blir du en del av et team som alle jobber for at du skal lykkes og trives.

Hvilken rolle har du i Axactor, og hva innebærer denne rollen?

Jeg er avdelingsleder for vår fakturaoppfølgingsavdeling. Min rolle innebærer blant annet å sørge for at vi drifter avdelingen på en god måte og iht. til selskapets satte verdier og mål. Rollen inneholder også personalansvar, hvor du som leder har ansvar for å følge opp de ansatte på en god måte og sørge for at de innehar den kompetansen som kreves.

Beskriv en vanlig dag på jobben!

En vanlig dag består i å sørge for at avdelingen jobber mot sine mål, både operasjonelle og finansielle.

Ansatte i avdelingen skal følges opp på en god måte, så det er viktig for meg å være tilgjengelig og engasjert i arbeidet vi utfører på avdelingen. I Axactor har vi høyt fokus på samarbeid innad og på tvers av avdelingene, som avdelingsleder vil du derfor måtte delta på relevante møter for din avdeling. I tillegg vil man være en beslutningstaker og en igangsetter på ulike små og store prosjekter.

En vanlig dag på jobben for en avdelingsleder er veldig variert, men formålet er det samme. Sørge for at de ansatte i avdelingen blir ivaretatt, at avdelingen jobber mot de fastsatte målene iht. satte rutiner og økonomistyring.

Hvorfor bør man jobbe i Axactor?

Axactor er en sosial og inkluderende arbeidsplass med mange trivelige kollegaer. Det er et faglig sterkt miljø og vi samarbeider godt både innad og på tvers av avdelingene. Som ansatt i Axactor blir du en del av et team som legger til rette for at hver enkelt skal lykkes og ikke minst trives på jobb.