Søknad om utenrettslig gjeldsordning

Har du alvorlige gjeldsproblemer og ønsker å se på muligheter for å få til en løsning, kan du søke om utenrettslig gjeldsordning. Her finner du informasjon og søknadsskjema.

Søknad om utenrettslig gjeldsordning

Hva er utenrettslig gjeldsordning?

Før du kan søke gjeldsordning hos namsmannen bør du på egen hånd ha forsøkt å få til en utenrettslig gjeldsordning. Ordningen må omfatte samtlige kreditorer.

Med utenrettslig gjeldsforhandling menes en reforhandling av gjeldsforpliktelser som ikke reguleres av gjeldsordningsloven eller konkursloven. Med utenrettslig gjeldsordning menes en ikke særskilt lovregulert og frivillig betalingsordning mellom skyldneren og dennes kreditorer.

Hvordan kan jeg søke om utenrettslig gjeldsordning?

Har du behov for hjelp til å utforme et forslag til løsning kan du ta kontakt med økonomirådgiver i kommunen. Kommunen har så langt det er mulig plikt til å bistå en skyldner som forsøker å komme frem til en utenrettslig gjeldsordning med sine kreditorer jf. gjeldsordningsloven § 1-5.

NAV Økonomi- og gjeldsrådgivning kommer i tillegg til kommunenes gjeldsrådgivning og har telefonnummer: 55 55 33 39. Her kan du få hjelp med å få oversikt over din økonomiske situasjon samt få generelle råd om gjeldsproblemer.

Søknadsskjema

Hvis du ønsker å fremme et forslag til utenrettslig gjeldsordning på egen hånd, ber vi deg fylle ut søknadsskjema for utenrettslig gjeldsordning og legge ved nødvendig dokumentasjon som kreves for at vi skal kunne vurdere saken din. Søknadsskjema og dokumentasjon skal sendes til kdg@axactor.no.

Har du spørsmål om utenrettslig gjeldsordning? Ta kontakt med vårt gjeldsordningsteam.

Gjeldsordning

21 70 31 24

kdg@axactor.no