Inkassosats og gebyrer for inkasso

Dersom en faktura ikke blir betalt innen forfall kan det påløpe renter og gebyrer etter fastsatte satser fra norske myndigheter. Fra 1. juli 2023 gjelder følgende nøkkelsatser for inkassobransjen.

Salær- og gebyrsatser fra og med 01.07.2023

  • Inkassosats: kr 700,-
  • Forsinkelsesrente: 11,75 %
  • Purregebyr: Kr 35,-
  • Inkassovarsel: Kr 35,
  • Rettsgebyr (1R): kr 1243,-
  • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (EU-gebyr): kr 460,-

NB! Det skal ikke beregnes merverdiavgift av purregebyrene. Her kan du lese regler for purring og inkassovarsel.

Se oversikt over inkassosalær på finanstilsynet.no

Rettsgebyr

Fra 1. januar 2022 tredde endringer i rettsgebyrloven i kraft. Endringene innebærer en nedjustering av gebyr for forliksklage, utleggsbegjæring og tvangsdekning i pengekrav, se rettsgebyrloven §§ 7 og 14. Fra samme tidspunkt endres rettsgebyret og forsinkelsesrenten.

Endringer i rettsgebyrloven fra 1.1.2022:

  • Gebyr for forliksklage – 1,1 R (reduseres fra 1,15 R)
  • Gebyr for begjæring om utlegg – 1,21 R (reduseres fra 1,25 R)
  • Gebyr for begjæring om tvangsdekning i pengekrav – 0,4 R (reduseres fra 2,1 R. Tilleggsgebyret på 1 R fjernes, det betyr en totalreduksjon fra 3,1 R)

Les mer om endringene i rettsgebyrloven her:
> Proposisjon fra Stortinget
> Lovdata

Har du spørsmål?